ฟิลเตอร์สินค้า

สม สุจีรา

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 54 จาก 54 รายการ

Quick View

190.00

180.50 บาท

Quick View

195.00

175.50 บาท

Quick View

ธรรมะ 5 G

สม สุจีรา

สำนักพิมพ์ : รัชพล

Books

0 โหวต

190.00

180.50 บาท

Quick View

195.00

175.50 บาท

Quick View

190.00

180.50 บาท

Quick View

180.00

171.00 บาท

Quick View

170.00

161.50 บาท

Quick View

180.00

171.00 บาท

Quick View

150.00

135.00 บาท

Quick View

180.00

171.00 บาท

ลด 50%
Quick View

175.00

88.00 บาท

Quick View

190.00

180.50 บาท

Quick View

189.00

170.10 บาท

Quick View

180.00

171.00 บาท

Quick View

159.00

143.10 บาท

Quick View

กรรม-พันธ์

สม สุจีรา

สำนักพิมพ์ : รัชพล

Books

0 โหวต

190.00

180.50 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ทันตแพทย์สม สุจีรา เป็นชาวจันทบุรีโดยกำเนิด แต่เติบโตและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่จังหวัดระยอง สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พญาไท เรียนอยู่ได้สองปี ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยก่อนกำหนดจึงสอบเทียบข้ามชั้น ม.6 เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ไปกับการลงเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนักกิจกรรมมาโดยตลอด ทำงานเป็นกรรมการนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เลขานุการชมรมวาทศิลป์ รองประธานเชียร์กรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ และเป็นนักเขียนนักพูด ให้กับมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ ชมรม สมาคมต่างๆ ตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา จนจบระดับปริญญาตรี เมื่อจบเป็นทันตแพทย์เต็มตัว เป็นหมอหนุ่มไฟแรง ได้สมัครไปรับราชการใต้สุดที่จังหวัดสตูล และที่นั่นได้ให้ประสบการณ์ชีวิตที่ประทับใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆแพทย์ในจังหวัดที่อุทิศตัวเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถ ไม่คำนึกถึงความยากลำบากส่วนตน ในโรงพยาบาลมีแต่กัลยาณมิตร จนคิดจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดสตูลตลอดไป แต่ด้วยความจำเป็นทางครอบครัว จึงต้องย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา เมื่อกลับมาทำงานที่กรุงเทพฯเกิดความรู้สึกต้องการแสวงหาความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทยศาสตร์ด้วย และศาสตร์ที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือ จิตวิทยา จึงตัดสินใจกลับเข้าไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง กับการศึกษามหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เรียนจนจบมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาสมความตั้งใจ แต่เวลาส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็ยังอุทิศให้กับการรักษาทางทันตกรรมจวบจนเมื่อได้โอกาสเข้าปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่ภัททันตะอาสภะมหาเถระ ตามคำชักชวนของคุณหญิงสุกฤตา เภกะนันทน์ ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 อยู่หนึ่งปี จนได้พบกับความมหัศจรรย์บางอย่างที่ยากจะบรรยาย จึงเริ่มกลับมาค้นคว้าในเรื่องของจิตอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นจิตวิทยาตะวันออก ไม่ใช่จิตวิทยาตะวันตกอย่างที่ร่ำเรียนมาในระดับปริญญาโท ปัจจุบันทำงานเป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกส่วนตัวอยู่ที่เสรีไทยคลินิกทันตแพทย์ หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนเสรีไทย และศูนย์ทันตกรรมพฤกษชาติ(www.118doctor.com) ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม และฝันไว้ว่า ในอนาคตเมื่อจังหวะ เวลา เหตุ และปัจจัยเหมาะสม จะปล่อยวางทุกอย่าง มุ่งสู่การปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะเพียงอย่างเดียว