รู้ทันสันดานคน

เทคนิคการรับมือคนรอบข้างด้วยการรู้ทันจริตนิสัยที่แท้จริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

195.00 บาท

175.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : รู้ทันสันดานคน

รู้ทันสันดานคน

ว่าด้วยลักษณะพื้นฐานของจิตซึ่งเน้นหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งใน 6 ประเภท ซึ่งการวิเคราะห์คนตามจริตจะทำให้อ่านใจผู้อื่น รู้นิสัยและรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนนิสัยด้านลบเพื่อพัฒนาชีวิตได้อีกด้วย เพราะไม่มีวิธีไหนจะวิเศษไปกว่าการเห็นกายและใจของตนเองอีกแล้ว... และโลกจะเปลี่ยนไปเมื่อใจเราเปลี่ยนแปลง เทคนิคการรับมือคนรอบข่างด้วยการรู้ทันจริตนิสัยที่แท้จริง


สารบัญ : รู้ทันสันดานคน

  • บทที่ 1 รู้จักจริต
  • บทที่ 2 ราคจริต
  • บทที่ 3 โทสจริต
  • บทที่ 4 โมหจริต
  • บทที่ 5 วิตกจริต
  • บทที่ 6 สัทธาจริต
  • บทที่ 7 พุทธิจริต
  • บทที่ 8 รวมจริต
  • บทที่ 9 รู้ทันจริต
  • บทที่ 10 ฐานแห่งจริต

เนื้อหาปกหลัง : รู้ทันสันดานคน

ในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโปรดผู้ใด พระองค์จะทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยของผู้นั้นก่อน คือพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของจิตว่าจะหนักไปด้านใด ซึ่งพระองค์ทรงแบ่งความแตกต่างกันตามพฤติกรรมของคนออกเป็น 6 ประเภท ความแตกต่างของจริตทั้ง 6 หากเลือกแนวทางการเจริญสติที่เหมาะสมกับจริตตนเองจะช่วยให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ไว

แต่สำหรับประโยชน์ในทางโลกแล้ว เมื่อเรารู้ว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของคนมีด้วยกัน 6 จริต ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของคนคนนั้นได้ เมื่อเข้าใจที่มาที่ไปแล้ว เราจะสามารถรับมือกับพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเขาได้ง่ายขึ้น นอกจากจะเข้าใจและรับมือกับนิสัยและอารมณ์ของผู้อื่นแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้นิสัยและอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้น จนนำมาปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้คนรอบข้างมีความสุขขึ้น และยอมรับเราได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้นี้จะทำให้เกิดพัฒนาการของความสัมพันธ์ และปรับตัวให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีศิลปะ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น มีความสุขขึ้นได้ไม่ยากรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รู้ทันสันดานคน

เมื่อเรารู้ความลับนี้แล้วว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของคนมีด้วยกัน 6 จริต จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของคนคนนั้นได้ เมื่อเขาใจที่มาที่ไปแล้ว เราก็สามารถรับมือกับพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเขาได้ง่ายขึ้น นอกจากจะเข้าใจและรับมือกับนิสัยและอารมณ์ของผู้อื่นแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้นิสัยของตัวเองได้มากขึ้นจนนำมาปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลื่ยนพฤติกรรมของเราให้คนรอบข้างมีความสุขขึ้น และยอมรับเราได้มากขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้นี้จะทำให้เกิดพัฒนาการของควาสัมพันธ์และการปรับตัวให้เราได้ใช่ชีวิตอยู่อย่างมีศิลปะ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น มีความสุขขึ้นได้ไม่ยาก

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะข้อมูลเพิ่มเติม : รู้ทันสันดานคน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้ทันสันดานคน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว