ฟิลเตอร์สินค้า

มาซารุ อิบุกะ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

มาซารุ อิบุกะ ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1908 ที่เมืองนิคโค จังหวัดโทชิงิ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ เริ่มทำงานที่สำนักวิจัยด้านโฟโตเคมี (Photochemistry) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 ได้ก่อตั้งบริษัทโตเกียวทซูชินโคเงียว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของบริษัทโซนี่ขึ้น ในปี ค.ศ. 1958 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโซนี่ ซึ่งมีชื่อเสียงกระจายทั่วโลก

ปี ค.ศ. 1969 ตั้ง "สมาคมเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งสนใจทางด้านการศึกษามาก รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทโซนี่และประธานสมาคมอีกหลายสมาคม ปัจจุบันถึงแก่กรรม