เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

ผู้เขียน: เด็กวัดเฒ่า

สำนักพิมพ์: วิช

หมวดหมู่: ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา , ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

1 รีวิว เขียนรีวิว

208.00 บาท

250.00 บาท ประหยัด 42.00 บาท (16.80 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 24 แต้ม

หนังสือเล่มนี้ย่อมเป็นของแสลง ต่อผู้ยึดติดคัมภีร์ แต่จะเป็นอาหารทิพย์ สำหรับผู้ที่แสวงหา ความสุขที่แท้จริงของชีวิต < แสดงน้อยลง หนังสือเล่มนี้ย่อมเป็นของแสลง ต่อผู้ยึดติดคัมภีร์ แต่จะเป็นอาหารทิพย์ สำหรับผู้ที่แสวงหา ความสุขที่แท้จริงของชีวิต
 • ส่วนลด:
  ลด 17%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com ลดแรงส่งท้ายปี ลดเลยตั้งแต่เล่มแรก 17%*

Tags: ศาสนา , ปรัชญา , ธรรมะประยุกต์

208.00 บาท

250.00 บาท
250.00 บาท
ประหยัด 42.00 บาท (16.80 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 24 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
224 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.4 x 21 x 1.2 CM
น้ำหนัก
0.278 KG
บาร์โค้ด
9786168056981

รายละเอียด : เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

หนังสือ "เพลงดาบแห่งเซน คัมภีร์เพื่อความสุุขและการรู้แจ้ง"
นำเสนอ ปรัชญา เรื่องเล่า ปริศนาธรรม แก่นธรรม อันเป็นหลักธรรม
ตามหลักศาสนาพุทธนิกายเซน เพื่อให้ผู้อ่านได้ขบคิด และก่อเกิด
ความเข้าใจในชีวิต ธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่เป็นด้วยผู้เขียนเชื่อโดย
บริสุทธิ์ใจว่า เซน จะเป็นทางเลือกหนึ่งของความสำเร็จ ถ้าเซนได้ปฏิบัติ
อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ชนชั้นสูงจะเป็นเสาหลักของสังคม ชนชั้น
กลางจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนสังคม เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน จะเข้าใจ
สังคมเข้าใจตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอเหมาะพอดี


คำนำ : เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

พระพุทธศาสนานิกายเซน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม
ภายใต้แนวคิดของการดำรงอยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย งดงามตามธรรมชาติ
ซึ่งพระพุทธศาสนานิกายเซนนี้มีการถ่ายทอดและส่งต่อ วิธีคิดและวิถีปฏิบัติ
กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเวลาหลายพันปี

ปัจจุบัน พระพุทธศาสนานิกายเซน แผ่อิทธิพลไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่นและจีน ที่ได้ยึดถือและถ่ายทอดออกไปในรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ
เราได้เห็นปริศนาธรรมในหลายสถานที่และตำรับตำรา เพื่อให้ผู้คนได้ศึกษา

อัตลักษณ์แห่งเซน มีคำจำกัดความดังที่ ท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้นิยายว่า "เซนคือ
การถ่ายทอดพิเศษนอกคัมภีร์ไม่ต้องอาศัยคำพูดและตัวอักษร ชี้ตรงไปยังจิตของ
มนุษย์ เพื่อเห็นแจ้งจิตเดิมแท้ แลลุถึงพุทธภาวะ"

จิตวิญญาณและองค์ความรู้อย่างเซนนี้ คือปัญญาญาณอันเปรียบได้กับคมดาบ
(อาวุธประจำกายของนักรบ) ที่สามารถนำมาฟาดฟันกับปัญหา อุปสรรค และอวิชชา
ต่างๆ ที่ต้องพบเจอในชีวิต

หนังสือเล่มนี้เพลงดาบแห่ง Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้งโดยผู้เขียนนาม
ปากกา เด็กวัดเฒ่า ผลงานจากการคัดสรรบทธรรม คำสอน วิถีแห่งเซน จากครู
บาอาจารย์และนักปราชญ์ ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งเซนไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ศึกษาคำสอนเซน หากได้นำไปปฏิบัติหรือยึดถือเป็นความ
คิดประจำกายแล้วความสุขและความรู้แจ้ง ตามความเป็นจริงแห่งสัจจะ คือธรรมชาติ
นั้นจะยังประโยชน์อันอเนกอนันต์แก่ชีวิตของผู้นั้น ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

-จารุวรรณ เวชตระกูล-รีวิวโดยผู้เขียน : เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด
และการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา พระพุทธองค์ตรัสว่า สติเมื่อฝึก
ดีแล้วสามารถควบคุมทุกสิ่ง สามารถเลือกกระทำกรรมปัจจุบันที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้พร้อมกัน สามารถละเว้นกรรมชั่วได้สิ้นเชิงแน่นอน
เด็ดขาด ศาสนาพุทธนิกายเซนเน้นการปฏิบัติธรรม โดยการทำสมาธิ
และใช้ปัญญาญาณ ขบคิดในชีวิต ธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่เป็น และ
ดำเนินชีวิตของตนด้วยจิตที่เป็นอิสระ มีความสุขภายในล้ำลึก

เรากล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ทว่าสังคมเราส่วน
ใหญ่ กลับไม่ค่อยนับถือและเคารพในเหตุและผลรับเอาสิ่งนอกเหตุเหนือ
ผลมาเป็นสรณะจึงมืดบอดต่อสติป้ญญาอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตน
สังคม และประเทศชาติ โดยรวมผู้เรียบเรียงมีความปราถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะผลักดันแก่นธรรม อันเป็นหลักธรรม คำสอนชั้นสูงของพุทธศาสนา
ลงสู่สังคมเราให้จงได้ ตราบเท่าเวลาอันน้อยนิดของชีวิตที่เหลืออยู่และเชื่อ
โดยบริสุทธิ์ใจว่า เซน จะเป็นทางเลือกหนึ่งของความสำเร็จ ถ้าเซนได้ปฏิบัติ
อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ชนชั้นสูงจะเป็นเสาหลักของสังคม ชนชั้นกลาง
จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานจะเข้าใจสังคม เข้าใจ
ตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอเหมาะพอดี ถึงตอนนั้นยังมีคำถาม
อีกหรือ ว่าสังคมเราประเทศชาติของเรา จะพบกับศานติสุขสามัคคีเจริญรุ่งเรือง
จริงหรือไม่อย่างไร นี่คือปณิธานของผู้เรียบเรียง

-เด็กวัดเฒ่า-

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "เซน" (Zen) บางคนอาจจะนึกถึงพุทธ
ปรัชญามหายานนิกายหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในเอเซียตะวันออก
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ปรัชญาเซนได้เข้าไปอยู่ในวิถี
ชีวิตและวิธีคิด บางคนอาจจะนึกถึง "เอนโซ" (Enzo) วงกลม
แห่งปัญญา ที่สื่อความหมายถึงสุญญตาหรือความว่างเปล่า
เป็นสัญลักษณ์ของการู้แจ้ง พลัง และจักรวาล บ้างก็นึกถึง
"โกอาน" ปริศนาธรรมที่ต้องอาศัยการตีความ หรือนึกถึงวิถี
แห่งการชงชา การจัดสวนสไตล์เซน

แท้จริงแล้ว "ปรัชญาเซน" คือ มรรควิธีที่นำไปสู่ภาวะสงบ
สะอาด สว่าง สมบูรณ์ มีอิสรภาพทั้งจิตและกาย เป็นหลักการ
ง่ายๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ขัดเกลาจิตใจให้บรรลุพุทธภาวะหรือความรู้แจ้ง

เพลงดาบแห่ง Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง ผลงาน
โดยเด็กวัดเฒ่า ผู้ซึ่งสนใจศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอน
ในพุทธศาสนานิกายเซน เป็นการรวบรวมนิทานธรรม โกอาน
หรือปริศนาธรรมเนื้อความในพระไตรปิฎกที่ผู้เขียนนำมาเรียบ
เรียงในแบบฉบับของตน คำสอนจากอาจารย์เซนคนสำคัญ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสาระหลักของคำสอนแห่งเซน และเป็นการ
สร้างแง่คิดมุมมองใหม่ๆ ให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เพื่อ
ให้เกิดการรู้แจ้งแห่งสัจธรรมด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติและ
การใช้ปัญญา

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนดาบแห่งสติ หรือ The Sword of
Mindfulness ดาบที่ไม่ได้มีไว้รบรากับศัตรูหรือคู่ต่อสู้ แต่ผู้ถือ
ดาบเล่มนั้นจะต้องฝึกเพลงดาบไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธฟาดฟันกับ
กิเลส ตัณหา และอวิชชาที่อยู่ในใจ เพื่อเข้าถึงการบรรลุธรรม
หรือที่เรียกว่า "ซาโตริ" (Satori) คือการรู้แจ้งแห่งสภาวะความ
จริงสูงสุด การรู้แจ้งความเป็นจริงในสรรพสิ่งอันเป็นหนึ่งเดียว
ก็คือความว่าง ปล่อยวางจากความยึดถือในตัวตนและสิ่งต่างๆ
เพื่อเข้าถึงซึ่งสภาวะแห่งพุทธะนั่นเอง

สำนักพิมพ์วิช

 

รีวิว


5.0
1 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading