141.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
454 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
33.71 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160841059

รายละเอียด : งานปูนตกแต่งผิว (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2102)

หนังสือ "งานปูนตกแต่งผิว รหัสวิชา 20106-2102" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการทำผิวงานปูนโดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เนื้อหามีการแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนวิธีการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งมีใบงานให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading