จำนวนหน้า
222 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
13.55 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160842902

รายละเอียด : การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (สอศ.) 20501-2204

"การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (รหัสวิชา 20501-2204)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ และความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมมีแบบฝึกปฏิบัติและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading