ระบบจัดการฐานข้อมูล (รหัสวิชา 3204-2004)

ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการซีเอ็ดคอมพิวเตอร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ Internet

0 (0) เขียนรีวิว

139.00 บาท

160.00 บาท ประหยัด 21.00 บาท (13.13 %)

139.00 บาท

160.00 บาท
160.00 บาท
ประหยัด 21.00 บาท (13.13 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
246 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
16.06 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160839759

รายละเอียด : ระบบจัดการฐานข้อมูล (รหัสวิชา 3204-2004)

หนังสือ "ระบบจัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-2004" ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%