คู่มือเรียน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อง

ผู้เขียน: ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ Internet

0 รีวิว เขียนรีวิว

169.00 บาท

169.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
294 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
22.84 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160842926

รายละเอียด : คู่มือเรียน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อง

หนังสือ "คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เล่มนี้ ได้รัีบการเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลัีกสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุม 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ ภาคทฤษฎี ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ส่วนประกอบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย โปรโตคอล และระบบเครือข่ายท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายเวิร์กกรุ๊ป บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 การวางแผนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ การเปิดแชร์ทรัพยากร และการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย ที่นอกจากปูพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กไว้ใช้งานได้จริง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading