คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์

ผู้เขียน: ธันวา ไวยบท

สำนักพิมพ์: ใบมะขาม

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  135.00 บาท

135.00 บาท

150.00 บาท ประหยัด 15.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 50 แต้ม

คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระและการทาวิทยานิพนธ์ของสาขาด้าน การผลิตสัตว์ สัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ และให้นักศึกษามีแนวทางในการดาเนินงาน มีทักษะในการ เขียนเอกสารทางวิชาการ การทดลองหาค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอพร้อมกับสนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นนักวิชาการที่ดีในอนาคต

ความสาคัญของการทาปัญหาพิเศษ, องค์ประกอบของปัญหาพิเศษ
องค์ประกอบของปัญหาพิเศษ, ข้อกาหนดการจัดพิมพ์และการทาปัญหาพิเศษ, การใช้เครื่องหมายวรรคตอน, การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรค, ระยะห่างระหว่างบรรทัด, การย่อหน้า
การใส่เลขหน้า, การเตรียมการเขียนปัญหาพิเศษ, การเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ, การอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูล, การอ่านงานวิจัยเพื่อค้นคว้า
การเขียนบทคัดย่อ, การกาหนดคาสาคัญ, การเขียนบทที่ 1 : บทนา
วัตถุประสงค์, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ขอบเขตของงานวิจัย
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเนื้อหาวิจัย, การเขียนบทที่ 2 : ตรวจเอกสาร
การเขียนตรวจเอกสาร, การแสดงข้อมูลโดยใช้ตาราง, การแสดงข้อมูลโดยใช้รูปกราฟ, การเขียนบทที่ 3 : อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA, การเขียนบทที่ 4 : ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย, การเขียนบทที่ 5 : สรุปและข้อเสนอแนะ, การเขียนกิตติกรรมประกาศ และการเขียนเอกสารอ้างอิง

< แสดงน้อยลง

คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระและการทาวิทยานิพนธ์ของสาขาด้าน การผลิตสัตว์ สัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ และให้นักศึกษามีแนวทางในการดาเนินงาน มีทักษะในก อ่านเพิ่มเติม >

 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น: E-Book ลดทุกเล่ม ทั้งเว็บ 10% วันที่ 1-30 ก.ย. 65

135.00 บาท

150.00 บาท
150.00 บาท
ประหยัด 15.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 50 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
95 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
6.40 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000084805

รายละเอียด : คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์

คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระและการทาวิทยานิพนธ์ของสาขาด้าน การผลิตสัตว์ สัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ และให้นักศึกษามีแนวทางในการดาเนินงาน มีทักษะในการ เขียนเอกสารทางวิชาการ การทดลองหาค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอพร้อมกับสนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นนักวิชาการที่ดีในอนาคต

ความสาคัญของการทาปัญหาพิเศษ, องค์ประกอบของปัญหาพิเศษ
องค์ประกอบของปัญหาพิเศษ, ข้อกาหนดการจัดพิมพ์และการทาปัญหาพิเศษ, การใช้เครื่องหมายวรรคตอน, การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรค, ระยะห่างระหว่างบรรทัด, การย่อหน้า
การใส่เลขหน้า, การเตรียมการเขียนปัญหาพิเศษ, การเลือกหัวข้อปัญหาพิเศษ, การอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูล, การอ่านงานวิจัยเพื่อค้นคว้า
การเขียนบทคัดย่อ, การกาหนดคาสาคัญ, การเขียนบทที่ 1 : บทนา
วัตถุประสงค์, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ขอบเขตของงานวิจัย
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเนื้อหาวิจัย, การเขียนบทที่ 2 : ตรวจเอกสาร
การเขียนตรวจเอกสาร, การแสดงข้อมูลโดยใช้ตาราง, การแสดงข้อมูลโดยใช้รูปกราฟ, การเขียนบทที่ 3 : อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA, การเขียนบทที่ 4 : ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย, การเขียนบทที่ 5 : สรุปและข้อเสนอแนะ, การเขียนกิตติกรรมประกาศ และการเขียนเอกสารอ้างอิง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading