เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

สาระและแนวคิดของเรื่องทั้งสาม เป็นการพินิจความเสื่อมสลายทางจิตวิญญาณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

หนังสือ เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ เป็นการรวบรวมเรื่องที่ข้าพเจ้าแปลไว้ในเวลาต่างๆ กัน เห็นว่าน่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านวรรณกรรมต่างประเทศที่มีคุณค่า... สาระและแนวคิดของเรื่องทั้งสาม เป็นการพินิจความเสื่อมสลายทางจิตวิญญาณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสุขจอมปลอม ไม่รับรู้ความเป็นจริงและปัญหาอื่นใด หรือไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนและของสังคม ยึดมั่นถือมั่นผิดๆ จนถึงวาระสุดท้ายที่สายเกินแก้... แม้จะแสดงถึงความเสื่อมสลาย แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ได้สิ้นหวังสิ้นศรัทธา ในความดีงามของใจมนุษย์ ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรักเมตตาอาทรระหว่างมนุษย์ ที่จะยังให้สังคมสงบสุขท่ามกลางความแปรผันภยันตรายนานา ที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่เสมอ

(คัดจากพระราชนิพนธ์คำนำ)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชายิ่งในด้านภาษาและวรรณคดี ได้ทรงพระราชนิพนธ์งานเขียนจำนวนมาก หลากหลายประเภท ที่เปี่ยมด้วยรสถ้อยทางภาษา เนื้อหาสาระ และความงามในเชิงวรรณศิลป์ ให้ผู้อ่านได้ท่องไปในโลกกว้างแห่งปัญญาที่หนังสือได้พาไป

เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ เป็นพระราชนิพนธ์แปลที่เกิดจากพระวิริยะภาพ แม้จะทรงมีภารกิจมาก แต่ก็ทรงอุตสาหะแปลวรรณกรรมดีๆ จากต่างประเทศที่มาจากวัฒนธรรมคนละซีกโลกให้ผู้อ่านได้เห็นสัจธรรมในชีวิตอันเป็นสากล ซึ่งวันที่เราได้ค้นพบด้วยตนเองเป็นวันที่สำคัญ

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว