อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสงบอย่างยิ่ง

อันธรรมดาคนเราทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ย่อมมีการผิด กันได้ทั้งนั้น จะทำาถูกหมดย่อมหาได้ยาก จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะ ต้องแก้ไขกันอยู่เสมอ ๆ ขาดการแก้ไขเมื่อใดก็เกิดความรุงรังเมื่อนั้น(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๑๒๒)คนเรานั้นต้องมีการรับฟังคำาบอกคำาเตือนของคนอื่นบ้าง เพราะปกติคนเราย่อมมีเวลาเผลอ มีเวลาที่จะไม่รู้อะไรอยู่บ้าง ถ้า ไม่ยอมรับฟังความคิดของใคร ๆ แล้วย่อมมีทางผิดพลาดเสียหายได้(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๒๑๔)
จำนวน :

1

รายละเอียด

อันธรรมดาคนเราทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ย่อมมีการผิด กันได้ทั้งนั้น จะทำาถูกหมดย่อมหาได้ยาก จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะ ต้องแก้ไขกันอยู่เสมอ ๆ ขาดการแก้ไขเมื่อใดก็เกิดความรุงรังเมื่อนั้น(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๑๒๒)คนเรานั้นต้องมีการรับฟังคำาบอกคำาเตือนของคนอื่นบ้าง เพราะปกติคนเราย่อมมีเวลาเผลอ มีเวลาที่จะไม่รู้อะไรอยู่บ้าง ถ้า ไม่ยอมรับฟังความคิดของใคร ๆ แล้วย่อมมีทางผิดพลาดเสียหายได้(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๒๑๔)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว