อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้

มองตัวเราให้รู้เห็นชัดตามความเป็นจริง เขาเรียกว่ามอง โลกถูกต้อง ถ้ามองโลกไม่ถูกต้องมันก็วุ่นวาย เกิดความยุ่งยาก(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๗)เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นในตัวของฉันเอง ฉันเป็น ผู้คิด เป็นผู้พูด เป็นผู้ทำาสิ่งนั้นขึ้นมาเอง มันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ ๆ แล้วเราจะไปแก้ตรงไหน ก็แก้ที่ตัวเรา อย่าไปแก้ที่อื่น(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๙๓)คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา ให้ยึด หลักพระพุทธเจ้าว่าอะไร ๆ มันเกิดขึ้นที่ตัวเรา เพราะการคิด การ พูด การทำาของเราเอง ไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุขและ เป็นทุกข์ เราเป็นสุขเพราะเราทำา เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำา(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๑๑๒)สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!
จำนวน :

1

รายละเอียด

มองตัวเราให้รู้เห็นชัดตามความเป็นจริง เขาเรียกว่ามอง โลกถูกต้อง ถ้ามองโลกไม่ถูกต้องมันก็วุ่นวาย เกิดความยุ่งยาก(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๗)เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นในตัวของฉันเอง ฉันเป็น ผู้คิด เป็นผู้พูด เป็นผู้ทำาสิ่งนั้นขึ้นมาเอง มันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ ๆ แล้วเราจะไปแก้ตรงไหน ก็แก้ที่ตัวเรา อย่าไปแก้ที่อื่น(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๙๓)คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา ให้ยึด หลักพระพุทธเจ้าว่าอะไร ๆ มันเกิดขึ้นที่ตัวเรา เพราะการคิด การ พูด การทำาของเราเอง ไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุขและ เป็นทุกข์ เราเป็นสุขเพราะเราทำา เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำา(จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๑๑๒)สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว