คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

พบกับสุดยอดองค์ความรู้จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจาก "มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด" ที่จะมอบทักษะซึ่งช่วยให้คุณมีความมั่นใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีน้ำหนัก เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลและกระชับชัดเจน ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ใช้สำนวนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้เหมาะสม เขียนอีเมล จดหมาย บันทึกข้อความ และรายงานทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล ดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจสารบัญส่วนที่ 1 เขียนให้กระชับและชัดเจน- Chapter 1 กำหนดเป้าหมายในการเขียน- Chapter 2 เข้าใจคนอ่าน- Chapter 3 บันไดสี่ขั้นการเขียนฯลฯส่วนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน- Chapter 8 เขียนให้ชัดเจนที่สุด- Chapter 9 การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร- Chapter 10 หลีกเลี่ยงการให้คำฟุ่มเฟือยฯลฯส่วนที่ 3 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คนอ่านเบือนหน้าหนี- Chapter 16 อย่าทำให้คนอ่านเบื่อหน่าย- Chapter 17 ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมส่วนที่ 4 ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ- Chapter 18 อีเมล- Chapter 19 จดหมาย- Chapter 20 บันทึกข้อความและรายงาน- Chapter 21 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
จำนวน :

1

รายละเอียด

พบกับสุดยอดองค์ความรู้จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจาก "มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด" ที่จะมอบทักษะซึ่งช่วยให้คุณมีความมั่นใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีน้ำหนัก เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลและกระชับชัดเจน ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ใช้สำนวนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้เหมาะสม เขียนอีเมล จดหมาย บันทึกข้อความ และรายงานทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล ดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจสารบัญส่วนที่ 1 เขียนให้กระชับและชัดเจน- Chapter 1 กำหนดเป้าหมายในการเขียน- Chapter 2 เข้าใจคนอ่าน- Chapter 3 บันไดสี่ขั้นการเขียนฯลฯส่วนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน- Chapter 8 เขียนให้ชัดเจนที่สุด- Chapter 9 การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร- Chapter 10 หลีกเลี่ยงการให้คำฟุ่มเฟือยฯลฯส่วนที่ 3 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คนอ่านเบือนหน้าหนี- Chapter 16 อย่าทำให้คนอ่านเบื่อหน่าย- Chapter 17 ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมส่วนที่ 4 ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ- Chapter 18 อีเมล- Chapter 19 จดหมาย- Chapter 20 บันทึกข้อความและรายงาน- Chapter 21 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว