เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด

เงื่อนไขการเมืองทั้งภายในและภายนอกไม่เอื้อที่จะพาย้อนไปสู่ยุค รัฐทหารเบ็ดเสร็จ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

420.00 บาท

399.00 บาท

"คุณประหยัดไป 21.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด

เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด

ในด้านหนึ่ง ปีกอนุรักษนิยมตระหนักดีว่า พวกเขาไม่สามารถพาการเมืองไทยกลับสู่ "ยุคสฤษดิ์" ที่เป็นระบอบทหารเต็มรูปได้อีกแล้ว เพราะเงื่อนไขการเมืองทั้งภายในและภายนอกไม่เอื้อที่จะพาย้อนไปสู่ยุค "รัฐทหารเบ็ดเสร็จ" เช่นในอดีตแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ฝันที่จะย้อนอดีต และความเป็นไปได้ก็คืออดีตแบบในยุค พลเอกเปรม... ไม่ผิดนักที่พวกเขายังฝันถึงการเมืองในระบอบพันทางเสมอ แต่ความฝันดังกล่าวจะประสบความสำเร็จเข่นกรณีของพลเอกเปรมหรือไม่นั้น อนาคตเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบ

ถ้าจะย้อนอดีตเพื่อทำความเข้าใจการเมืองในยุคพลเอกเปรมแล้ว งานศึกษาของคุณหมออดินันท์ พรหมพันธ์ใจ เป็นหนึ่งในงานที่ผู้สนใจควรอ่าน และที่สำคัญไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบพลเอกเปรม เราก็คงปฏิเสธนัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านใน "ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ" ที่มีนายกเปรมเป็น "ตัวละครหลัก" ไม่ได้ระบอบนี้เป็นการเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างสงคราม ประชาธิปไตย และความเป็นผู้นำของตัว "ป๋า" เองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย

สุรชาติ บำรุงสุข


สารบัญ : เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด

  • การเมืองแบบพันทาง: สงคราม ประชาธิปไตย และ "ป๋า" โดย สุรชาติ บำรุงสุข
   ผู้เขียนอยากเล่า

   บทที่ 1 นำสู่เรื่อง
   - การบริหารจัดการทางการเมือง
   - ที่มาของระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ
   - สรุป

   บทที่ 2 รัฐราชการไทยและรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521
   - แนวคิดรัฐราชการ (bureaucratic polity)
   - รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521
   - สรุป

   บทที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสร้างสมดุลอำนาจในกองทัพ
   - บทบาทหน้าที่กองทัพกับปัญหาความมั่นคง
   - การจัดสรรอำนาจภายในกองทัพ
   - การสร้างอำนาจนำทางวัฒนธรรมเพื่อคานอำนาจกองทัพของพลเอกเปรม
   - สรุป

   บทที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพในรัฐบาล
   - การจัดการทางการเมืองเพื่อความมั่นคงของรัฐบาล
   - การควบคุมอำนาจพรรคการเมืองและนักการเมืองในสมัยพลเอกเปรม
   - สรุป

   บทที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
   - การแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
   - สรุป

   บทสรุป การเผชิญวิกฤต การปรับตัวของรัฐไทย การบริหารจัดการทางการเมืองและปัญหาของระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ
   - การปรับตัวของรัฐราชการไทยเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤต
   - ปัญหาของระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ
   - ความไม่ยั่งยืนในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยของรัฐไทย
   - การบริหารจัดการทางการเมืองในสมัยพลเอกเปรม
   - ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการพัฒนาเชิงสถาบันของรัฐไทยในสมัยพลเอกเปรม
   - กล่าวโดยสรุป

   ภาคผนวก ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในรัฐราชการไทยหลังสมัยทักษิณ ชินวัตร

   บรรณานุกรม

    

    ข้อมูลเพิ่มเติม : เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เปรมาธิปไตย การเมืองไทยระบอบไฮบริด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว