การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

หนังสือ "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาตรี เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 8 บท ครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนใน 1 ภาคการศึกษา

รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม


สารบัญ : การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  • บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • บทที่ 7 อากรแสตมป์
  • บทที่ 8 การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร

เนื้อหาปกหลัง : การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

หนังสือ "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การภาษีอากรธุรกิจ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร เป็นต้นข้อมูลเพิ่มเติม : การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว