การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู เล่ม 1-2

หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

1,195.00 บาท

1,015.75 บาท

"คุณประหยัดไป 179.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 40 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู เล่ม 1-2

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู

ปรมหังสา โยคานันทะ (1893-1952) ผู้ประพันธ์ผลงานวรรณกรรมมิติธรรม อัตชีวประวัติของโยคีข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้ นี่คือสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

-ปรมหังสา โยคานันทะ- ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรมในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า อรรถาธิบายคำสอนแต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและนิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ความสุขแห่งการรับใช้และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่นๆ อีกมากเช่น

 • ความเข้าใจคำอธิฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่น้อยคนนักจะเข้าใจ
 • ความนัยที่แท้จริงของ "การฟื้นคืนของพระเยซูคริสต์" และ "วันสิ้นโลก"
 • พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน และกลับสู่สรวงสวรรค์เยี่ยงไร
 • ปาฏิหาริย์เช่น "ขนมปังและปลา" การที่ทรงพระดำเนินบนผิวน้ำ และชุบชีวิตลาซารัส
 • ความหมายที่แท้จริงของงานฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์
 • คำสอนที่เป็นของพระเยซูอย่างแท้จริงสามารถทำให้มวลมนุษย์สมัครสมานกัน แทนที่จะแตกแยกกัน

เนื้อหาปกหลัง : การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู เล่ม 1-2

"จงรู้ว่า อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวท่าน" เข้าใจคำสอนที่ซ่อนเร้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ "มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุด ที่ก้าวข้ามการแตกแยกทุกประเภท สิ่งสูงสุดเป็นธรรมชาติหรือสภาวธรรมที่ดำรงอยู่ในและนอกทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกกาลสถาน เป็นนิจนิรันดร์ ใหญ่โตไม่มีที่สิ้นสุดแต่เชื่อมโยงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว สภาวธรรมสูงสุดนี้นิยามไม่ได้ด้วยการคิดด้วยเหตุผล แต่สัมผัสถึงการมีอยู่ได้ด้วยประสบการณ์ ผู้ที่ประสบสภาวธรรมเช่นนี้ ตระหนักว่าเป็นทิพยสัมผัส หรือความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร หรือเรียกว่าอะไรต่างๆ กัน เช่น บรมสัจจะบ้าง บรมธรรมบ้าง พระผู้เป็นเจ้าบ้าง พระแม่ธรรมชาติบ้าง ความว่างบ้าง ธรรมอันไม่ปรุงแต่งหรืออสังขตธรรมบ้าง หรือ ความจริง ความดี ความงามบ้าง

" ไม่ว่าจะในชื่อใด ความเป็นสากลของสภาวธรรมสูงสุดที่ผู้คนในต่างกลุ่มภาษาเผ่าพันธุ์ที่ได้สัมผัสคือความรู้สึกปิติสุขอันซาบซ่านทั่วทั้งสรรพางค์กาย และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าความรู้สึกอันเป็นทิพย์ ความรู้สึกอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นจากธรรมสัมผัส หรือการตระหนักรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัว หรือจิตของตนรวมกันเข้ากับมหาตมัน 'การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์' จะให้ความกระจ่างแก่เราได้"ข้อมูลเพิ่มเติม : การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู เล่ม 1-2

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว