ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

สำหรับธุรกิจการบินมาเป็นแกนสำหรับการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

235.00 บาท

223.25 บาท

"คุณประหยัดไป 11.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

English Communication Skills for Air ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถูกเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาทั้ง 6 บทจะมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนกันโดยเน้นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 หรือเรียกว่าการฝึกทักษะแบบบูรณาการ

ซึ่งได้แก่ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยผ่านบทอ่านที่น่าสนใจ และแทรกกลวิธีการอ่านที่จำเป็นไว้ทุกบทอีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีการอ่านที่สำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

 


สารบัญ : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

  • เค้าโครงตำรา
  • Unit 1 Overview of AirLine And Aviation Industry
  • Unit 2 Careers In AirLine Business
  • Unit 3 AirLine Reservation
  • Review (Unit 1-3)
  • Unit 4 AT The Airport: Prior To Departure
  • Unit 5 Boarding Passengers
  • Unit 6 Food And Beverage Services
  • Review (Unit 4-6)

เนื้อหาปกหลัง : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

"หนังสือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน" นี้ได้แต่งขึ้นและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์งานการบินและความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่ประกอบด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดจึงมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการของ CLIL หรือ Content and Language

Integrated Learning โดยนำเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับธุรกิจการบินมาเป็นแกนสำหรับการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน มีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ ที่เหมาะสมต่อระดับสอดคล้องกับเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนฝึกหัดการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย

มีทั้งการเติมคำหรือข้อความให้สมบูรณ์ การให้ตัวเลือกและการให้พูดและเขียนในสถานการณ์งานบริการธุรกิจการบินและการใช้หลักการของภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเลือกศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบทที่เหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งควรนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสถาบันการศึกษา และในวงการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบริการการบิน"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธรข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน English Communication Skills for Air ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว