การประกันคุณภาพ

เหมาะสำหรับนักศึกษา วิศวกร ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

QA (Qua li ty A ssurance) คือการออกแบบระบบงานสำหรับการผลิตสินค้าหรือบริการที่ผู้บริหารต้องให้เวลาอย่างมากกับช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้รายละเอียดภายในระบบงานที่ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้า โดยการป้องกันข้อผิดพลาดด้านคุณภาพก่อนล่วงหน้า ก่อนการประยุกต์การควบคุมคุณภาพที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามระบบงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้กับสินค้า/บริการ รวมถึงการประยุกต์การตรวจติดตามและประเมินประสิทธิผลของการตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านคุณภาพ เพื่อค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาให้กับองค์กรได้อย่างเป็นระบบ


สารบัญ : การประกันคุณภาพ

  • บทที่ 1 วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ
  • บทที่ 2 การวางแผนคุณภาพ
  • บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพ
  • บทที่ 4 การตรวจประเมินคุณภาพ
  • บทที่ 5 การบริหารจัดการระบบการประเมินคุณภาพ
  • บทที่ 6 การปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ


รีวิวโดยนักเขียน : การประกันคุณภาพ

ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง การประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับคุณภาพจากลูกค้าจากการป้องกันปัญหาด้านคุณภาพก่อนล่วงหน้าให้กับองค์กร โดยการพัฒนาระบบภายในองค์กรให้มีประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ คุณภาพสามารถรับประกันได้จากการวางระบบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และการตรวจประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน ดังนั้นองค์กรที่ต้องการอยู่รอดได้ในตลาดระยะยาวต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้กับองค์กรเอง การประกันคุณภาพสามารถประยุกต์ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

สำหรับภาคการศึกษาจะมีผลิตภัณฑ์คือ หลักสูตร ซึ่งต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ประเด็นที่ผู้อ่านต้องให้ความสำคัญประกอบด้วย ประเด็นที่หนึ่ง คือ กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่าง การควบคุมคุณภาพ (QC), การประกันคุณภาพ (QA) และการจัดการคุณภาพ (QM) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะทางคุณภาพขององค์กรที่ดำรงอยู่ ประเด็นที่สอง คือการกำหนดแนวทางอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับคุณภาพได้ และ ประเด็นที่สาม คือการบริการจัดการระบบการประกันคุณภาพอย่างไรจึงจะทำให้ระบบการประกันคุณภาพที่องค์กรพัฒนาสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

รศ. ศุภชัย นาทะพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม : การประกันคุณภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประกันคุณภาพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว