เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ พัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ สุขภาพจิตกับบุคลิกภาพ
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

ในชีวิตประจำวัน คนเราจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ พูดคุยกับบุคคลรอบตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญประการแรกที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันก็คือ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น การศึกษษเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพจะทำให้ผู้ศึกษาได้รัรบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งภายนอกและภายใน จนทำให้มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพที่จะทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ เข้าใจถึงสุขภาพจิต การปรับตัวของบุคคล รวมถึงการรับรู้ตนเอง และเรียนรู้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น จนทำให้ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ดังวลีที่ว่า "บุคลิกภาพดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง"


สารบัญ : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
  • บทที่ 2 พัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
  • บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ
  • บทที่ 4 สุขภาพจิตกับบุคลิกภาพ
  • บทที่ 5 การปรับตัวที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
  • บทที่ 6 อิทธิพลของมนุษย์สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
  • บทที่ 7 การรับรู้ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์


รีวิวโดยนักเขียน : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

เนื้อหาสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 8 บท ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพพัฒนาแต่ละช่วงวัยที่มีอิทธิต่อบุคลิกภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ สุขภาพจิตกับบุคลิกภาพ การปรับตัวที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ อิทธิพลของมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพ ความรับรู้ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์

ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูรข้อมูลเพิ่มเติม : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว