ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

หนังสือทักษะทฤษฎีดนตรี ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมาก สําหรับใช้ควบคู่ไปกับรายวิชาในหมวดทฤษฎีดนตรี
จำนวน :

1

130.00 บาท

123.50 บาท

"คุณประหยัดไป 6.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

หนังสือชุดทักษะทฤษฎีดนตรี ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมาก สําหรับใช้ควบคู่ไปกับรายวิชาในหมวดทฤษฎีดนตรี ในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ให้รวดเร็วและแม่นยํา ทักษะทฤษฎีดนตรี มีทั้งหมด 6 เล่ม สําหรับทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 เป็นแบบฝึกหัดเชิงวิเคราะห์ 500 ข้อ ตามเนื้อหาจากตํารา “ทฤษฎีดนตรี” “การเขียนเสียงประสานสี่แนว” “การแต่งทํานองสอดประสาน” และ “สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์” และเพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้หลักการ ดนตรีของตะวันตกในเพลงไทย จึงใช้ตัวอย่างโน้ตเพลง 100 ตัวอย่างจากบทเรียบเรียงเพลงไทยสําหรับเปียโน 2 ชุด ได้แก่ สดับเสียงเรียงร้อย และ สดับถ้อยเพลงไทย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม


คำนำ : ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

หนังสือชุดทักษะทฤษฎีดนตรี ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมากสําหรับใช้ควบคู่ไปกับตําราทฤษฎีดนตรี เพื่อสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ให้เกิดความชํานาญในเนื้อหาวิชาทฤษฎีดนตรี ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นําไปสู่การเรียนวิชาที่สูงขึ้นในหมวดทฤษฎีดนตรี ได้แก่ วิชาการประสานเสียง (Harmony) วิชาสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (Form and Analysis) วิชาลีลาสัมพันธ์ (Counterpoint) วิชาการเรียบเรียงเสียงวงดนตรี (Orchestration) และวิชาการประพันธ์เพลง (Composition)

การวางรากฐานให้มั่นคง และการสร้างทักษะให้เกิดความแม่นยํา ความชํานาญ และความรวดเร็วในเนื้อหาทฤษฎีดนตรีนั้นจําเป็นอย่างยิ่ง จากประสบการณ์การสอนวิชาต่างๆ ในหมวดทฤษฎีดนตรี พบว่านิสิตขาดทักษะในเนื้อหาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ทําให้มีปัญหาในการเรียนรายวิชาขั้นสูง นิสิตจํานวนไม่น้อยต้องการแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้รวดเร็วและแม่นยํา แต่จํานวนแบบฝึกหัดในตํารานั้นไม่เพียงพอ หนังสือชุดนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบฝึกเสริมทักษะด้านทฤษฎีดนตรีได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้หนังสือควรกําหนดเวลาในการทําแบบฝึกหัด ทั้งนี้ได้ทําเฉลยไว้ท้ายเล่มเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ณัชชา พันธุ์เจริญ


สารบัญ : ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

  • แบบฝึกหัดที่ 87 ตัวอย่างจาก "สดับเสียงเรียงร้อย"
  • 1. ตับวิวาหพระสมุท
  • 2. ราตรีประดับดาว เถา
  • 3. เขมรไทรโยค สามชั้น
  • 4. ลาวดำเนินทราย สองชั้น
  • แบบฝึกหัดที่ 88 ตัวอย่างจาก "สดับถ้อยเพลงไทย"
  • 8. บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น
  • 9. เขมรลออองค์ เถา
  • 10. แขกมอญบางขุนพรหม เถา


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว