อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

จัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานด้านบรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา สําหรับครูและนักเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงนักเรียนที่สนใจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

230.00 บาท

195.50 บาท

"คุณประหยัดไป 34.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

หนังสือ อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทําตําราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยมูลนิธิ สอวน. (ตําราวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยมูลนิธิ สอวน. มี 3 ส่วน คือ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์) จัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานด้านบรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา สําหรับครูและนักเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาพื้นฐานตามหลักสูตรที่ใช้ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad: IESO) ดังนั้นการสร้างตําราชุดนี้ขึ้นมา จะทําให้นักเรียนทุกคนที่สนใจเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ได้มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับการเตรียมตัวเข้าสอบได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ความรู้ที่ได้ยังสามารถนําไปใช้ร่วมกับการเรียนสาขา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทย

คณะผู้เขียน


สารบัญ : อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

  • บทที่ 1 พลังงานและบรรยากาศโลก
  • บทที่ 2 การตรวจอากาศ
  • บทที่ 3 ความชื้น และเมฆ
  • บทที่ 4 การหมุนเวียนของอากาศ
  • บทที่ 5 ระบบสภาพอากาศ
  • บทที่ 6 การพยากรณ์อากาศ
  • บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • บทที่ 8 ปรากฏการณ์ทางแสง


ข้อมูลเพิ่มเติม : อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว