ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูลและลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

125.00 บาท

106.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (Process Skills In Problem Solving) เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออกแบบโดยอาจารย์หลี่ฟางหลาง (Li Fanglan) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ และฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ใช้ในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์

โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ ได้รวบรวมแนวโจทย์ปัญหาและโจทย์เชาวน์คณิต ที่นักเรียนเคยเจอในข้อทดสอบจากการแข่งขันต่างๆ มาแบ่งออกเป็นบทๆ ตามเนื้อหาของหลักสูตรที่นักเรียนได้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียน โดยแต่ละบทมีการยกตัวอย่าง ซึ่งใช้แผนภาพ (Visualization) และการไล่เลียงเหตุผล (Reasoning) ตามแนวทางคณิตศาสตร์สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวคิดสำคัญ และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาในบทนั้นๆ และมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำจำนวนหนึ่ง เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองแล้ว จะทำให้มีความเข้าใจและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

ฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์


สารบัญ : ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

  • ตอนที่ 1 การใช้โมเดลรูปแท่ง (Bar Model)
  • ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Heuristic)
  • เฉลยคำตอบ และวิธีการแก้โจทย์โดยละเอียด

เนื้อหาปกหลัง : ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์แนวสิงคโปร์ จะทำให้น้องๆ เข้าใจโจทย์และวิเคราะห์ปัญหาผ่านแผนภาพโมเดลรูปแท่ง (Bar Model) และกระบวนการแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

 • เขียนโดยอาจารย์หลี่ฟางหลาน (Li Fanglan) ผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์
 • เจ้าของรางวัล Award-Winning Teacher Cum Maths Specialist และ Singapore Top 10 Maths Writer
 • เนื้อหาและกระบวนการคิด ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าท่องจำ
 • แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเชาว์ปัญญา
 • พัฒนาทักษะสมองทั้ง 3 ด้าน คือ ความเข้าใจพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • นำเสนอเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างก่อนฝึกทำจริง


ข้อมูลเพิ่มเติม : ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตะลุยโจทย์คณิตคิดง่าย เก่งได้ขั้นเทพแนวสิงคโปร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว