สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพ ตามแนวทางแพทย์แผนจีน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

215.00 บาท

204.25 บาท

"คุณประหยัดไป 10.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

อวัยวะทั้งห้า อันได้แก่ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด และไต เป็นพื้นฐานของร่างกายคนเรา หากอวัยวะเหล่านี้แข็งแรง ร่างกายจะแข็งแรงตั้งแต่เด็ก สู่วัยหนุ่มสาว ถึงวัยทํางาน ต่อถึงวัยทอง จนกระทั่งเข้าสู่วัยชราอย่างมีคุณภาพ แม้อวัยวะเหล่านี้จะค่อยๆ เสื่อมลงตามวัยที่สูงขึ้นก็ตาม หากมีการดูแลถนอมรักษ์ให้ดี ร่างกายก็จะยังแข็งแรงสมวัย แต่หากใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลือง ขาดการถนอมอวัยวะเหล่านี้ จนอวัยวะเกิดความอ่อนล้า เหนื่อยเพลีย ก็จะเป็นตัวเร่งให้ความเสื่อมมาเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังก่อให้อวัยวะเหล่านี้เกิดโรคต่างๆ อีกด้วย

วิถีชีวิต ความเคยชินของคนปัจจุบัน ส่งผลให้อวัยวะทั้งห้าอ่อนแอลงเร็ว ก่อโรคต่างๆ ที่ไม่ใช่มาจากเชื้อโรคขึ้นในวงกว้าง การถนอมรักษ์อวัยวะเหล่านี้ ให้แข็งแรงเพื่อเป็นหลักประกันให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรค ชะลอความเสื่อม มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด จะถนอมรักษาอย่างไร ต้องทําอย่างรู้จริง “รู้เขา รู้เรา” รู้จริง ทําได้จริง ทําแล้วเห็นผลจริง

หนังสือเล่มนี้จึงได้คัดสรรเนื้อหาส่วนที่เป็นแก่นสาระสําคัญๆ ในหนังสือ ชุด ถนอมห้าอวัยวะยับยั้งสารพัดโลก ซึ่งมีอยู่ห้าเล่มคือ ถนอมตับ ถนอมม้าม ถนอมหัวใจ ถนอมปอด ถนอมไต มารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สะดวกต่อผู้อ่านในการทำความเข้าใจ ให้คำตอบ แนะแนวทาง ในการดูแลร่างกายในเบื้องต้น โดยหากผู้อ่านต้องการข้อมูลที่ลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ ก็สามารถหาอ่านได้จากหนังสือแต่ละเล่มคือ ถนอมตับ ถนอมม้าม ถนอมหัวใจ ถนอมปอด ถนอมไต ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์

หมอไพร


สารบัญ : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

  • บทที่ 1 "ตับ" โรงงานขับพิษ
  • บทที่ 2 "ม้าม" ตัวแทนของระบบย่อยอาหาร
  • บทที่ 3 "หัวใจ" แบตเตอรี่ของร่างกาย
  • บทที่ 4 "ปอด" เครื่องฟอกอากาศ
  • บทที่ 5 "ไต" ขุมพลังแห่งชีวิต

เนื้อหาปกหลัง : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

"หลักคิด" ของการแพทย์แผนจีนนั้น อยู่ที่ "ความเป็นองค์รวม" คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนกับโลกธรรมชาติ หลักปฏิบัติตามแนวทางศาสตร์แพทย์แผนจีน สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอดี เป็นไปตามธรรมชาติ ถือการป้องกันเป็นสำคัญ กินอาหารเป็นยา หากไม่หายจึงใช้ยา

 • ตับกลัวความเครียด กลัวการนอนดึก เหล้า บุหรี่ ของทอดและของมัน
 • กระเพาะม้ามไม่ชอบความหนาวเย็นและอาหารรสจัด
 • หัวใจกลัวความหนาวเย็น ความเหนื่อยล้าเกินกำลัง การพักผ่อนน้อย
 • ปอดกลัวความแห้ง ความหนาวเย็น ความชื้น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ และมลพิษ
 • ไตกลัวอาหารรสเค็มจัด การใช้ชีวิตเปลือง การกินยาต่อเนื่องยาวนาน


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

การดูแลสุขภาพร่างกายตามแบบฉบับของแพทย์แผนจีนนั้นยึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวม นับตั้งแต่องค์รวมของคนกับธรรมชาติ และองค์รวมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย โดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เป็นองค์รวมที่มีระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานอย่างสัมพันธ์กัน จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนี้ การแพทย์แผนจีนจึงมุ่งเน้นให้เราให้ความสำคัญกับความสมดุลของตัวเรากับธรรมชาติ และความสมดุลของการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยกันเอง

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานของอวัยวะหลักทั้งห้าที่สำคัญและทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังชีวิตภายในร่างกายของเรา อันได้แก่ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด และไต ซึ่งเป็นองค์ความรู้ตามแบบแพทย์แผนจีน มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยนำเสนอด้วยภาษาที่อ่านง่าย ใช้ศัพท์ทางวิชาการแพทย์แผนจีนเท่าที่จำเป็น เพื่อให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้มาก่อน ก็สามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย

หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงโดยหมอไพร ซึ่งสำเร็จวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ทหารที่ 2 แห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ผ่านการอบรมประเมินความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์จีน และได้เปิดคลินิกแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ข้อมูลเพิ่มเติม : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว