ฟิลเตอร์สินค้า

หมอไพร

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

"หมอไพร" เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยแพทย์ทหารที่ 2 แห่งเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การเรียนการสอนในสมัยนั้น ทางรัฐมีนโยบายให้นักศึกษาที่เรียนแผนปัจจุบัน ต้องมีความรู้การแพทย์แผนจีน ขณะเดียวกันนักศึกษาแพทย์แผนจีนต้องเรียนความรู้พื้นฐานแพทย์แผนปัจจุบันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หมอไพรจึงได้รับการอบรมแพทย์แผนจีนเพิ่มเติม หลังจบการศึกษาจึงทำงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาโดยตลอด

ปี 2544 ได้สอบเพื่อรับการประเมินความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หลังสอบผ่านได้รับหนังสืออนุญาติให้ประกอบโรคศิลปะชั่วคราวแล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิในการทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ช่วงปลายปี 2546 จนมาถึงปัจจุบัน ได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยชื่อ "ไพรเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย" รักษาผู้ป่วยด้วยการแมะ ยาจีน ฝังเข็ม และทุยหนา