ฟิลเตอร์สินค้า

หมอไพร

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ

ลด 10%
ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค Quick View

149.00

134.10 บาท

ลด 10%
ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโลก Quick View

150.00

135.00 บาท

"หมอไพร" เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยแพทย์ทหารที่ 2 แห่งเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การเรียนการสอนในสมัยนั้น ทางรัฐมีนโยบายให้นักศึกษาที่เรียนแผนปัจจุบัน ต้องมีความรู้การแพทย์แผนจีน ขณะเดียวกันนักศึกษาแพทย์แผนจีนต้องเรียนความรู้พื้นฐานแพทย์แผนปัจจุบันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หมอไพรจึงได้รับการอบรมแพทย์แผนจีนเพิ่มเติม หลังจบการศึกษาจึงทำงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาโดยตลอด

ปี 2544 ได้สอบเพื่อรับการประเมินความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หลังสอบผ่านได้รับหนังสืออนุญาติให้ประกอบโรคศิลปะชั่วคราวแล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิในการทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ช่วงปลายปี 2546 จนมาถึงปัจจุบัน ได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยชื่อ "ไพรเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย" รักษาผู้ป่วยด้วยการแมะ ยาจีน ฝังเข็ม และทุยหนา

loading