เก็จแก้วกัลยา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการพระนิพนธ์หนังสือ และได้รับพระราชทานโอกาสมงคลสูงสุดในชีวิตให้เดินทางไปศึกษาต่อ

Tags : พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระีพี่นาง พระราชประวัติ พระจริยาวัตร

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก็จแก้วกัลยา

เก็จแก้วกัลยา

หนังสือที่มิได้รวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เท่านั้น แต่ยังเก็บเรื่องราวรายละเอียดความประทับใจผ่านความทรงจำของผู้เขียนที่มีโอกาสหนึ่งในชีวิตในการถวายงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการพระนิพนธ์หนังสือ และได้รับพระราชทานโอกาสมงคลสูงสุดในชีวิตให้เดินทางไปศึกษาต่อ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นความอบอุ่นและสายใยรักในครอบครัว "มหิดล" โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ
ภาคที่ 1 ดวงใจในแดนไกล เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระประวัติแต่ยังทรงพระเยาว์ พร้อมภาพพระอิริยาบถต่างๆ ที่แสดงความรักและความผูกพันระหว่างพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
ภาคที่ 2 รุ้งงามแห่งพระราชวงศ์จักรี และศูนย์รวมใจแห่งพระบรมวงศ์ มีเนื้อหาอยู่ที่พระคุณลักษณะในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงอ่อนน้อมถ่อมองค์ทรงเป็นดั่งรุ้งงามที่เชื่อมต่อพระบรมวงศ์น้อยใหญ่ในพระราชวงศ์จักรี ในบทนี้มีภาพประกอบต่างๆ งดงามและไม่สามารถหาชมที่ใดได้ง่ายนัก
ภาคที่ 3 เคียงข้างพระภูมินทร์ บทที่แสดงถึงพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศ พร้อมภาพประกอบสวยงาม
สิ่งสำคัญในหนังสือเล่มนี้อีกประการหนึ่งคือ พระดำรัสต่างๆ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่าพระราชทานแก่ผู้เขียน และประมวลข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เขียนค้นคว้ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่


สารบัญ : เก็จแก้วกัลยา

  • ภาคที่ ๑ "ดวงใจในแดนไกล"
  • ภาคที่ ๒ "รุ้งงามแห่งพระราชวงศ์จักรี"
  • ภาคที่ ๓ "เคียงข้างพระภูมินทร์"
  • ส่งท้าย
  • เอกสารประกอบการเรียบเรียง


รีวิวโดยนักเขียน : เก็จแก้วกัลยา

เรื่องราวพระราชประวัติและพระจริยาวัตรที่จดจารผ่านตัวอักษร เป็นสิ่งที่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดมาก และอาจนับได้ว่าเป็นการแสดงกตัญญุิตาได้ทางหนึ่ง หากมิใช่เพียงเพราะผู้เขียนได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ไดรับพระราชทานโอกาสให้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงสุด แต่ด้วยประจักษ์ชัดเฉกเช่นคนไทยทั้งมวลในพระวิริยะที่ทรงงานเพื่อ "คนอื่น" อย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย แต่ในการทรงงานเหล่านั้น ก็เสมือนหนึ่งทรงผ่อนคลายพระอิริยาบถไปด้วย บางครั้งที่พระราชทานโอกาสให้ผู้เขียนเข้าเฝ้านั้น นอกจากจะทรงงานอันเป็นพระกรณียกิจปกติแล้ว ก็จะทรงซักถามเรื่องราวต่าง ๆ และทรงเล่าบางส่วนของความทรงจำพระราชทานด้วย

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เก็จแก้วกัลยา

การสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำความโศกเศร้าอาลัยเข้าปกคลุมทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย สะท้อนถึงความรักและภักดีของประชาชนและพสกนิกรเป็นอย่างดี  ด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่งดงามและเรียบง่ายที่คนทั่วไปควรศึกษาและปฏิบัติตาม ใฝ่รู้อย่างลึกซึ้งและศึกษาอย่างถ่องแท้ในศาสตร์หลายแขนง ที่สำคัญคือพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่มุ่งหมายความสุข สงบ ของประชาชนถ้วนหน้าโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็จแก้วกัลยา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็จแก้วกัลยา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว