การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิจัยทางระบบสารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการที่ประกอบไปด้วยหลายศาสตร์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

310.00 บาท

263.50 บาท

"คุณประหยัดไป 46.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

วิทยาการด้านระบบสารสนเทศ (Information System discipline) เป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับศาสตร์ด้านองค์กรโดยมุ่งเน้นมาที่ระบบของเทคโนโลยี (Application of technology) และความสัมพันธ์กับการดําเนินงานบุคคล หรือองค์กร ซึ่งจัดเป็นด้านบริหารจัดการ หรือ “Soft issues” ซึ่งแยกเป็นส่วนได้ชัดเจนคือ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ด้านองค์กรและกิจกรรมองค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ดังนั้น งานวิจัยทางระบบสารสนเทศจึงมุ่งเน้นไปที่การทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม งานวิจัยเชิงสํารวจ และกรณีศึกษา แต่ในช่วงหลังงานวิจัยทางระบบสารสนเทศได้มีหลากหลายชนิดขึ้น ซึ่งมีทั้งการวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา หรือผสมผสานทั้งการทดลองและการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา แต่ละวิธีมีการดําเนินการที่แตกต่าง การออกแบบงานวิจัยส่วนต่าง ๆ ของงานวิจัยแต่ละชนิดจึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน หนังสือ การวิจัยทางระบบสารสนเทศ ได้นําเสนอลักษณะของงานวิจัยชนิดต่าง ๆ และการออกแบบงานวิจัย โดยมีตัวอย่างงานวิจัยทางระบบสารสนเทศที่ใช้วิธีนั้น ๆ มาวิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบวิธีวิจัยที่งานนั้น ๆ ได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จะทําการวิจัยด้วยวิธีนั้น ๆ ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

หนังสือการวิจัยทางระบบสารสนเทศ ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิจัยทางระบบสารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการที่ประกอบไปด้วยหลายศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบระบบงาน การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งรวมถึงศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมและจิตวิทยา การดำเนินการวิจัยสำหรับงานทางระบบสารสนเทศจึงมีวิธีการวิจัยที่หลากหลายชนิด หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอตั้งแต่กระบวนทัศน์ในการคิดและทฤษฎีการวิจัย ระเบียบวิทยาการวิจัย ชนิดของการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาหัวข้อวิจัยจนกระทั่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งมีการนำเสนอรายละเอียดชนิดวิธีวิจัยที่มีลักษณะและการออกแบบการวิจัยที่ค่อนข้างเจาะจงเพื่อใช้ในงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ 3 วิธี คือวิจัยเชิงทดลอง วิจัยวิทยาการออกแบบและวิจัยปฏิบัติการ โดยระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละขั้นตอนจะมีการนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินงาน ทั้งเครื่องมือในรูปแบบตาราง แผนภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนด้วย

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในการจัดทำโครงการวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า และนักวิชาการที่เริ่มทำการวิจัย และนักวิจัยระดับกลางที่ต้องการทำวิจัยในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงใน 3 ชนิดที่มีอธิบายในรายละเอียดพร้อมตัวอย่างงานวิจัยจากหลายระดับ

ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง


สารบัญ : การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

  • ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ ทฤษฎี และชนิดการวิจัย
  • ส่วนที่ 2 การออกแบบและจัดทำโครงร่างการวิจัย
  • ส่วนที่ 3 การดำเนินการ และการเผยแพร่งานวิจัย
  • ส่วนที่ 4 งานวิจัยเชิงทดลองและการพัฒนาระบบสารสนเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิจัยทางระบบสารสนเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว