งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

0 (0) เขียนรีวิว

225.00 บาท

250.00 บาท ประหยัด 25.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 คะแนน

ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ < แสดงน้อยลง ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Love On Top ลด On Top หนังสือลด 10%*

225.00 บาท

250.00 บาท
250.00 บาท
ประหยัด 25.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 คะแนน

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
336 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.6 x 25.5 x 1.4 CM
น้ำหนัก
0.6 KG
บาร์โค้ด
9786160833306

รายละเอียด : งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบวงจรต่างๆ การทดลองและทดสอบงานพื้นฐานด้านต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้้นฐานที่สำคัญทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานในด้านไฟฟ้า และภาคปฏิบัติ ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานและการใช้งานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดทักษะไปพร้อมๆ กัน โดยเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้


คำนำ : งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้ เป็นหนังสือพื้นฐานการศึกษาหาความรู้ในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายส่วน ช่วยให้รู้จักและเข้าใจในโครงสร้าง คุณสมบัติ หลักการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 12 บทเรียน แบ่งออกเป็นบทเรียนด้านทฤษฎี 11 บท แต่ละบทเรียนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบท อีกหนึ่งหน่วยบทเรียนเป็นด้านปฏิวัติ ประกอบด้วยใบปฏิบัติงานใช้ฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรีในสาขางานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นวิชาเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพสาขางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนผู้ที่สนใจ

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์


สารบัญ : งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • บทที่ 1 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • บทที่ 2 ทฤษฎีอิเล็กตรอน ตัวนำ กึ่งตัวนำ ฉนวน และความต้านทาน
  • บทที่ 3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและหน่วยวัดไฟฟ้า
  • บทที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • บทที่ 5 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสัญลักษณ์
  • บทที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการต่อสายดิน
  • บทที่ 7 ตัวต้านทาน
  • บทที่ 8 ตัวเก็บประจุ
  • บทที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading