Garden&Farm vol.13 กลับบ้านไปทำเกษตร

ผู้คนเริ่มมองหาธรรมชาติและหันกลับไปสู่บ้านเกิดอีกครั้ง เพื่อต้องการหลุดพ้นความวุ่นวาย ต้องการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือ "Garden & Farm Vol.13 กลับบ้านไปทำเกษตร" เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่มีทีมงานได้จัดทำ "Garden & Farm Vol.12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งพบว่ามีคนรุ่นใหม่อีกหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันหลังให้ชีวิตคนเมือง กลับสู่บ้านเกิดเพื่อทำการเกษตรของตนจนประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงรวบรวมบุคคลต้นแบบจากที่ต่างๆ หลากหลายภูมิภาค ซึ่งบางคนเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนสังคม และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น Young Smart Farmer : YSF โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค โครงการคนกล้าสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่กำลังวางแผนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนด้วยอาชีพเกษตร โดยตั้งใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักพิมพ์บ้านและสวนจึงหวังว่า หนังสือ "Garden & Farm" ทุกเล่มที่ได้จัดทำ รวมทั้งเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้ทุกท่านอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดีกันทุกคน อุไร จิรมงคลการ
จำนวน :

1

275.00 บาท

120.00 บาท

"คุณประหยัดไป 155.00 บาท (56.36 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

ผู้คนเริ่มมองหาธรรมชาติและหันกลับไปสู่บ้านเกิดอีกครั้ง เพื่อต้องการหลุดพ้นความวุ่นวาย ต้องการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือ "Garden & Farm Vol.13 กลับบ้านไปทำเกษตร" เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่มีทีมงานได้จัดทำ "Garden & Farm Vol.12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งพบว่ามีคนรุ่นใหม่อีกหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันหลังให้ชีวิตคนเมือง กลับสู่บ้านเกิดเพื่อทำการเกษตรของตนจนประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงรวบรวมบุคคลต้นแบบจากที่ต่างๆ หลากหลายภูมิภาค ซึ่งบางคนเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนสังคม และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น Young Smart Farmer : YSF โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค โครงการคนกล้าสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่กำลังวางแผนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนด้วยอาชีพเกษตร โดยตั้งใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักพิมพ์บ้านและสวนจึงหวังว่า หนังสือ "Garden & Farm" ทุกเล่มที่ได้จัดทำ รวมทั้งเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้ทุกท่านอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดีกันทุกคน อุไร จิรมงคลการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว