งานไม้

ผู้เขียน: ชาญวิทย์ พิศอ่อน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  101.65 บาท

101.65 บาท

107.00 บาท ประหยัด 5.35 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 < แสดงน้อยลง ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

101.65 บาท

107.00 บาท
107.00 บาท
ประหยัด 5.35 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Back to School ช้อป 2 เล่ม ขึ้นไป ลด 15%*
  • naiin.com Back to school ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวนหน้า
300 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.5 x 25.5 x 1.3 CM
น้ำหนัก
0.526 KG
บาร์โค้ด
9786160832644

รายละเอียด : งานไม้

งานไม้

หนังสือ งานไม้ รหัสวิชา 2121-2101 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับชนิดและ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งานและการบํารุงรักษา ในส่วนของ ภาพประกอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงาน โดยผู้เรียนจริง ผู้เรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอนในการอ่านและทําความเข้าใจ ซึ่งสามารถ ปฏิบัติตามได้ง่าย เนื้อหามี 10 un ประกอบด้วย ประเภทของช่างไม้และความปลอดภัย เครื่องมือ วัดระยะ เครื่องมือตัดไม้ เครื่องมือไสไม้ เครื่องมือตกแต่งไม้ เครื่องมือตอก ถอน และขันเกลียว เครื่องมือเจาะ เครื่องมืออัดและยึดไม้ วัสดุยึดติดไม้ และการเข้าไม้และการประกอบชิ้นงาน และใบงาน


สารบัญ : งานไม้

  • บทที่ 1 งานช่างไม้และความปลอดภัย
  • บทที่ 2 เครื่องมือวัดระยะ
  • บทที่ 3 เครื่องมือตัดไม้
  • บทที่ 4 เครื่องมือไสไม้
  • บทที่ 5 เครื่องมือตกแต่งไม้
  • บทที่ 6 เครื่องมือตอก ถอน และขันเกลียว
  • บทที่ 7 เครื่องมือเจาะ
  • บทที่ 8 เครื่องมืออัดและยึดไม้
  • บทที่ 9 วัสดุยึดติดไม้
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : งานไม้

ประวัติผู้เขียน ชาญวิทย์ พิศอ่อน
การศึกษา

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาโยธา-ก่อสร้าง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์
 • สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ปม. สาขาโยธา-ก่อสร้าง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์
 • สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาช่างก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น

การทํางาน

 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 • วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “การใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการทําผลิตภัณฑ์จากไม้” ของหน่วยงานป่าไม้ เขตจังหวัดอุดรธานี
 • วิทยากรฝึกอบรมครูจากโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ จังหวัดโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปปล. ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปปล.
 • วิทยากรฝึกอบรมวิชาเครื่องจักรกลงานไม้ วิชางานไม้เฟอร์นิเจอร์ให้กับครูจาก สปปล. จํานวน 5 รุ่น ตามโครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (GTZ)


รีวิวโดยนักเขียน : งานไม้

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทําการเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา งานไม้ รหัสวิชา 2121-2101 โดยมีเนื้อหาวิชาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น วิธีการใช้งานและการบํารุงรักษาในส่วนของภาพประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจริง ผู้เรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอน อ่าน ทําความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย

ชาญวิทย์ พิศอ่อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานไม้ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading