ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นักบริหารจะเชี่ยวชาญในการตัดต้นไม้ให้ได้ผลงานตามที่กำหนด แต่ผู้นำจะปีนไปยังยอดไม้ที่สูงที่สุดก่อน เพื่อแน่ใจว่าเป็นป่าที่มีต้นไม้ที่ต้องการ
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีว่า ในทุก ๆ หน่วยของสังคมไม่ว่าใหญ่ หรือเล็กจะประกอบไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะมากหรือน้อย “ผู้นํา” จะเป็นทั้งสัญลักษณ์และเป็นผู้กําหนดทิศทางและความเป็นไปของหน่วยสังคมนั้น ในขณะเดียวกันทุก ๆ องค์การจะประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งมีความหลากหลายที่ได้มาร่วมกันขับแคลื่อนภารกิจให้สําเร็จ และทุกองค์การย่อมมีผู้ที่ทําหน้าที่นักบริหาร แต่ในความเป็นนักบริหารถ้ามีความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําไปด้วยในขณะเดียวกัน จะทําให้เกิดผลงานและพลังมากเป็นทวีคูณ กลไกและองค์ประกอบที่สําคัญสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสังคมและองค์การก็ตาม นั่นคือ “คน” หรือ “People” และการทําให้ “คน” หรือ “People” มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และได้พัฒนาศักยภาพสูงสุด “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จะเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้สังคม องค์การ และมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงประเด็นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

 


สารบัญ : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • บทที่ 1 บทนำและแรงบันดาลใจของผู้เขียน (Introduction & Inspiration for Writing This Book)
  • บทที่ 2 การพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา (Sustainable Development: The Ultimate Goals of Development)
  • บทที่ 3 มนุษย์กับการเรียนรู้ (People and Learning)
  • บทที่ 4 บุคคลผู้มีความสามารถสูงกับองค์การสมรรถนะสูง (Talented People and High Performing Organization)
  • บทที่ 5 ผู้นำ นักบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Leaders, Managers and People Development)
  • บทที่ 6 สมรรถนะของบุคคลที่ได้รับการปลดปล่อยจะนำมาซึ่งพลังและช่วยยกระดับขีดความสามารถขององค์การ (The Unleashing People Competencies Can Bring About Power and Raising Competitive Advantage of the Organizations)
  • บทที่ 7 กรณีศึกษา (Case Studies)
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้นํา นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“Managers are effective at chopping down trees according to a set of schedules, whereas leaders will climb to the top of the threes and may declare that they are not even in the right forest! In other words, managers are concerned with doing things right, whereas leaders with doing the right things.”ข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์