พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสถานการณ์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

179.00 บาท

170.05 บาท

"คุณประหยัดไป 8.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน


รายละเอียด : พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษาและคนในวัยทํางานได้ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมาก ประกอบกับมีการติดต่อทําธุรกิจกับชาวต่างชาติ อีกทั้งความแรงของ Social Network โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ทําให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่จําเป็นในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก

ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส ได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่จําเป็น และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในชีวิตประจําวันไว้กว่า 80 สถานการณ์ พร้อมคําศัพท์ควรรู้ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ท้ายเล่ม เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้จดจํา ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะในการฝึกพูดได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทํา


สารบัญ : พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

  • Part 1 English Grammar (ไวยากรณ์อังกฤษ)
  • English Alphabets (อักษรภาษาอังกฤษ)
  • Parts of Speech (ชนิดของคำ)
  • English Sentence (ประโยคในภาษาอังกฤษ)
  • Part 2 Conversation (บทสนทนา)
  • Greeting (ทักทาย)
  • Introduction (การแนะนำ)
  • Farewell (การบอกลา)
  • Part 3 Vocabulary (คำศัพท์น่ารู้)
  • Family and Relation (ครอบครัวและความสัมพันธ์)
  • House and House Ware (บ้านและของใช้ภายในบ้าน)
  • Body Parts (ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย)
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

หนังสือที่รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จําเป็นสําหรับฝึกพูด และบทสนทนาในโอกาสต่างๆ ที่จําเป็นไว้มากถึง 80 สถานการณ์ พร้อมคําศัพท์ที่จัดไว้เป็นหมวด เพื่อง่ายต่อการจดจํา

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน