ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

ติวเข้มเก่ง 5 วิชา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด โจทย์สำหรับฝึกทำและแนวข้อสอบ รวมกว่า 900 ข้อ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง


รายละเอียด : ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

สําหรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชื่อดังนั้นมีการแข่งขันกันในระดับสูงมาก นักเรียนที่เตรียมตัวสอบจะต้องขยันเรียน หมั่นทบทวนความรู้ ทําข้อสอบบ่อยๆ และที่สําคัญจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่าเราทําได้อีกด้วย ดังนั้นหนังสือ “ติวเข้ม เก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง (ฉบับเร่งรัด)” เล่มนี้ คณะผู้จัดทําจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทําสรุปสาระสําคัญ และคัดสรรเอาเฉพาะแนวข้อสอบที่มักจะใช้เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านนั้น ได้ทําความเข้าใจและปฏิบัติตาม “วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้” อย่างเคร่งครัด เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ “เรียนเอง เก่งไว ใช้ได้ผลจริง” อันเป็นไปตามสโลแกนของหนังสือเล่มนี้นั่นเอง

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

  • เก่งที่ 1 วิทยาศาสตร์
   • เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   • ดาราศาสตร์และอวกาศ
  • เก่งที่ 2 คณิตศาสตร์
   • สมบัติของจำนวนนับ
   • ทิศและแผนผัง
  • เก่งที่ 3 ภาษาอังกฤษ
   • เอกพจน์ พหูพจน์ นับได้ นับไม่ได้
   • a, an และ the
  • เก่งที่ 4 ภาษาไทย
   • พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่าง ๆ
   • มาตราตัวสะกด
  • เก่งที่ 5 สังคมศึกษา
   • เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นแผ่นดินไทย
   • ประเทศเพื่อนบ้านของไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชื่อดังนั้น มีการแข่งขันในระดับสูงมาก นักเรียนที่เตรียมตัวสอบจะต้องหมั่นทบทวนความรู้และฝึกทําข้อสอบบ่อยๆ ที่สําคัญจะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า "เราทําได้" คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้สรุปสาระสําคัญและคัดสรรเฉพาะ แนวข้อสอบที่มักใช้เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชั้นนําต่าง ๆ หากฝึกทําบ่อยๆ ก็จะซึบซับองค์ความรู้และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวเข้มเก่ง 5 วิชา สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง