คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

เจาะเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และความรู้ที่กำหนดในการสอบแข่งขัน และเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมเฉลยอธิบาย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

299.00 บาท

284.05 บาท

"คุณประหยัดไป 14.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สําหรับภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และรวมถึง ระเบียบ พ.ร.บ.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และความรู้ที่กําหนดในการสอบแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคําเฉลยอธิบาย มาจัดทําเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ

ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
   • ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
   • โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
  • ส่วนที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
   • เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
   • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
   • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
   • เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความ
   • เจาะข้อสอบ การสรุปความและการตีความ
  • ส่วนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
   • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบภาค ก. + กฎหมายท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว