หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย ครอบคลุมทุกสนามสอบ เตรียมตัวสอบโอเน็ต
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ความสําเร็จของชีวิต มีองค์ประกอบหลายประการ อาทิ ความขยันหมั่นเพียร เชาวน์ สติปัญญา ความสามารถ และที่สําคัญยิ่งคือ การเตรียมความพร้อม มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะทํางานที่ตั้งความปรารถนาไว้ให้บรรลุผลสําเร็จ

หนังสือ “หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)” เล่มนี้ จัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) ไว้ครบถ้วนเพื่อให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา และใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รวบรวมแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องไว้ให้นักเรียน ได้ฝึกทําเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาภาษาไทยยิ่งขึ้น

อัมพร ทองใบ, มาลี พันธุ์ประเสริฐ


สารบัญ : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  • บทที่ ๑ พันธกิจของภาษา
  • บทที่ ๒ ธรรมชาติของภาษา
  • บทที่ ๓ วัฒนธรรมและภาษา
  • บทที่ ๔ เสียงและอักษรไทย
  • บทที่ ๕ ระดับภาษา
  • บทที่ ๖ ราชาศัพท์
  • บทที่ ๗ สำนวนไทย
  • บทที่ ๘ ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
  • บทที่ ๙ การสร้างคำในภาษาไทย
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย ครอบคลุมทุกสนามสอบ เตรียมตัวสอบโอเน็ต

 • สอบ 9 วิชาสามัญ
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อยาก

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้อมูลเพิ่มเติม : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)