การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

เจาะลึกการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทั้งที่วัดได้และวัดไม่ได้ด้วยเทคนิคขั้นสูงผ่านกรณีศึกษา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

299.00 บาท

284.05 บาท

"คุณประหยัดไป 14.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

ตํารา “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินภายใต้ความเสี่ยง” เล่มนี้ เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์หุ้นเพื่อกําหนดราคาเป้าหมายเมื่อบริษัทประกาศโครงการใหม่ ในเชิงการศึกษา ตําราเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่ผ่านการศึกษาเครื่องมือการเงินเบื้องต้นบ้างแล้ว เช่นการวิเคราะห์มูลค่าตามเวลาของเงิน การกําหนดราคาหุ้นกู้ หนังสือเล่มนี้จะพัฒนาความรู้ต่อไปถึงการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยง ดังนั้นแม้แต่ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโทยังคงสามารถใช้ตําราเล่มนี้เพื่อศึกษาเทคนิกการวิเคราะห์โครงการในเชิงลึกได้ด้วย

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช


สารบัญ : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

  • บทที่ 1 เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
  • บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน
  • บทที่ 3 กระแสเงินสดปลอดพันธะ (Free Cash Flow) และการพยากรณ์งบการเงิน
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ
  • บทที่ 5 อัตราคิดลดตามโครงสร้างของทุน (WACC)
  • บทที่ 6 การวัดความเสี่ยงเพื่อประเมินโครงการ
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการโดยการจำลองข้อมูล
  • บทที่ 8 การกำหนดอัตราคิดลดด้วยแบบจำลอง CAPM
  • บทที่ 9 การปรับกระแสเงินสดที่มีความเสี่ยงเป็นกระแสเงินสดที่แน่นอนด้วยวิธี Certainty Equivalent
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

"มีการนําเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น Real Option หรือการปันส่วนทุน เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน ทําให้มีความแม่นยําสูงขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนในการประเมินมูลค่าหุ้นเมื่อบริษัทมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าแก่บริษัท" (รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ