ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

ใหม่!! ปรับปรุงให้ทันสมัย เพิ่มเติมเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม และอาคารสีเขียว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

420.00 บาท

357.00 บาท

"คุณประหยัดไป 63.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ นี้ เรียบเรียงมาจากหนังสือ Building Construction Illustrated ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (Fourth Edition) โดยผู้แต่ง Francis D. K. Ching ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากและทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสีเขียว เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารชนิดต่างๆ กัน โดยให้ข้อมูลวิธีการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนเรื่องที่ควรพิจารณาตรวจสอบ ข้อกําหนดมาตรฐาน หรือกฎหมายอาคารของแต่ละสถานที่ก่อสร้าง

ด้วยรูปภาพประกอบมากกว่า 1,000 รูป ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอนของการออกแบบที่สําคัญ ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งโครงการ ลักษณะของโครงสร้างหลัก ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์อาคารในโครงสร้างแต่ละแบบ ที่ประกอบกับเป็นโครงสร้างอาคาร น้ำหนักบรรทุกที่กระทําต่อโครงสร้างในลักษณะและทิศทางต่างๆ กัน ไปจนถึงงานตกแต่งและงานระบบต่างๆ แต่ละบทจะอธิบายตามมาตรฐานรายการประกอบแบบของ CSI Master FormatTM เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาภายในเล่มจะอธิบายถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่พยายามรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนดต่างๆ ของ ADA เพื่อคนพิการ ตลอดจนการกําหนดหน่วยทั้งระบบเมตริกและระบบมาตรฐานอเมริกันตลอดทั้งเล่ม

กิติพงศ์ พลจันทร์

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

  • สถานที่ก่อสร้างอาคาร
  • รูปแบบและโครงสร้างอาคาร
  • ระบบฐานราก
  • พื้น
  • ผนัง
  • หลังคา
  • การป้องกันความชื้นและความร้อน
  • ประตูและหน้าต่าง
  • งานก่อสร้างเฉพาะด้าน
  • งานตกแต่ง
  • งานระบบ
  • วัสดุก่อสร้าง

เนื้อหาปกหลัง : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

นอกเหนือจากการนําเสนอที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ฐานราก พื้น ไปจนถึงงานเก็บต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้ว ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 นี้ ยังได้ช่วยให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างมืออาชีพ ในด้านออกแบบสถาปัตย์หรือวิศวกรรม ทราบถึงข้อมูลของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ที่เขาเหล่านั้นอาจจะต้องพบเจอในการวางแผน วางผัง ออกแบบ และก่อสร้าง

Francis D.K. Ching เป็นนักเขียนที่สร้างผลงานหนังสือที่มียอดขายสูงสุดหลายเล่ม โดยหนังสือเหล่านั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้แก่ Architecture : Form, Space and Order, A Global History of Architecture, Architectural Graphics, A Visual Dictionary of Architecture และ Interior Design Illustrated ซึ่งพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Wiley ผลงานของผู้เขียนได้รับการแปลมากกว่า 16 ภาษา และได้รับพิจารณาว่าเป็นการนําเสนอด้วยภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกและศาสตราจารย์กิตติคุณของ University of Washington in Seattleรีวิวโดยนักเขียน : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

ข้อมูลที่ได้แสดงในหนังสือเล่มนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่และสถานการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ส่วนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาคารและระบบที่ถูกสร้างขึ้น หนังสือก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ มุ่งเน้นที่หลักการที่ชี้แนะการประเมินและการใช้ข้อมูลใหม่ที่กําลังประสบ อยู่ในระหว่างการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร

สําหรับชิ้นส่วนและองค์ประกอบต่างๆ จะถูกบรรยายในลักษณะตามรูปแบบการใช้งานหน้างานเป็นหลัก รูปแบบ คุณสมบัติ ความสามารถ ตลอดจนถึงปริมาณวัสดุที่หาได้หรือมีจัดจําหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามท้องถิ่นและผู้ผลิต ดังนั้น จึงควรที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต ควบคู่ไปกับตรวจสอบข้อกําหนดกฎหมายอาคารของแต่ละสถานที่ที่อาคารตั้งอยู่ ทั้งเป็นความรับผิดชอบของผู้นําไปใช้ที่จะตรวจสอบให้มั่นใจถึงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างในแต่ละเรื่อง โดยการสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้จริง

Francis D.K. Chingข้อมูลเพิ่มเติม : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ