ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมัน และให้ข้อสังเกตสําหรับคนไทยในการเรียนและจดจําลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านั้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 นี้ ได้ปรับปรุงจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ให้ตรงตามหลักเกณฑ์การปฏิรูปการเขียนภาษาเยอรมันแบบใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ เช่น ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) หลักเกณฑ์การเขียนแบบใหม่นี้มีผลกระทบต่อไวยากรณ์เยอรมันในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น การเขียนคํากริยาหรือคําคุณศัพท์ประสมให้ติดกันหรือแยกกัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หลักเกณฑ์การเขียนภาษาเยอรมันแบบใหม่จะประกาศใช้แล้ว และเด็กนักเรียนเยอรมันทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ รวมทั้งผู้เรียนภาษาเยอรมันนอกทวีปยุโรป จะได้รับการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับกฎระเบียบการเขียนแบบใหม่นี้แล้ว แต่การปฏิรูปการเขียนก็ยังมีข้อถกเถียงกันอีกมากมายและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกระลอกหนึ่งในอีกไม่นานนี้ ด้วยเหตุที่หลังจากใช้ไประยะหนึ่งก็ยังเกิดปัญหาและความสับสนอีกมากมายในทางปฏิบัติ ผู้เขียนเห็นว่า ผู้เรียนชาวไทยคงยังต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิรูปการเขียนภาษาเยอรมันแบบใหม่นี้ต่อไปอีก และจะต้องพยายามฝึกฝนให้คุ้นเคยกับกฎระเบียบใหม่นี้ เพื่อที่จะใช้ภาษาเยอรมันอย่างถูกต้องได้

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง


สารบัญ : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

  • คำสรรพนาม (Das Pronomen)
  • คำกริยา (Das Verb)
  • คำบุพบท (Die Praposition)
  • คำวิเศษณ์ (Das Adverb)
  • คำคุณศัพท์ (Das Adjektiv)
  • คำสันธาน (Die Konjunktion)
  • คำเฉลย

เนื้อหาปกหลัง : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

ภาษาเยอรมันจัดว่าเป็นภาษาที่ยากภาษาหนึ่งโดยเฉพาะสําหรับคนไทย เพราะภาษาเยอรมันและ ภาษาไทยมีลักษณะทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันมาก เช่น ภาษาเยอรมันมีการแบ่งคํานามเป็นเพศต่าง ๆ และมีรูปพหูพจน์ที่แตกต่างกันไป คํากริยามีการพันรูป ฯลฯ

 • ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 นี้เป็นตําราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้น และไม่ลําบากในการเปิดตําราไวยากรณ์เยอรมันที่เขียนเป็นภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ใช้เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันด้านไวยากรณ์ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สําคัญ ๆ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมัน และให้ข้อสังเกตสําหรับคนไทยในการเรียนและจดจําลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านั้น
 • เหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3

ลด 15%

129.00

109.65 บาท