วัสดุช่าง

เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
จำนวน :

1

 • 1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : วัสดุช่าง


รายละเอียด : วัสดุช่าง

วัสดุช่าง

วัสดุช่าง (Materials) หรือวัสดุอุตสาหกรรม หรือวัสดุวิศวกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุและนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาตามที่สภาวิศวกรได้กําหนดไว้อย่างครบถ้วน เนื่องจากเนื้อหาวิชาค่อนข้างมาก อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกหัวข้อเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเหมาะสมได้

รองศาสตราจารย์ กวี หวังนิเวศน์กุล


สารบัญ : วัสดุช่าง

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 อะตอม
  • บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ
  • บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม
  • บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ
  • บทที่ 6 โลหะ
  • บทที่ 7 การกัดกร่อน
  • บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
  • บทที่ 9 โพลิเมอร์

เนื้อหาปกหลัง : วัสดุช่าง

วัสดุช่าง หรือวัสดุวิศวกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หัวข้อต่างๆ เช่น อะตอม โครงสร้าง ผลึก เฟสไดอะแกรม กลสมบัติและการทดสอบ วัสดุ โลหะและอโลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิง และปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุคอมโพสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐาน ด้านวัสดุ และนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วัสดุช่าง