กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่องของพัสดุภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัสดุตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ การใช้ จนถึงขั้นจำหน่าย การบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับงบประมาณของแผ่นดินและดำเนินการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงต้องมีเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุจึงมีการแก้ไขปรับปรุงตลอดมา จนกระทั่งล่าสุดมีการยกร่างกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกบังคับใช้ กล่าวได้ว่าเป็นการยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับพัสดุเลยทีเดียวและเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาทำความเข้าใจ
จำนวน :

1

370.00 บาท

351.50 บาท

"คุณประหยัดไป 18.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีคอรัปชั่น คดีฮั้วประมูล ตลอดจนการดำเนินคดีทางวินัย และอื่นๆ


สารบัญ : กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • บทที่ 1     เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • บทที่ 2     บททั่วไป
  • บทที่ 3     การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
  • บทที่ 4     เกี่ยวกับคณะกรรมการ
  • บทที่ 5     องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • บทที่ 6     การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  • บทที่ 7     การจัดซื้อจัดจ้าง
  • บทที่ 8     งานจ้างที่ปรึกษา
  • บทที่ 9     งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • บทที่ 10   การทำสัญญา
  • บทที่ 11   การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
  • บทที่ 12  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
  • บทที่ 13  การทิ้งงานการบริหารพัสดุ
  • บทที่ 14  การอุทธรณ์
  • บทที่ 15  บทกำหนดลงโทษ
  • บทที่ 16  
  • บทเฉพาะกาล
  • ภาคผนวก


ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว