หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒

แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปูพื้นฐาน เบื้องต้นในเรื่องต่างๆ แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปูพื้นฐาน เบื้องต้นในเรื่องต่างๆ พยัญชนะไทย ก-ฮ, สระไทย ๓๒ ตัว, คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว, คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น, คำศัพท์พื้นฐานท
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

100.00 บาท

85.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒

หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กจะต้องมีความพร้อมในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆ กันให้ครบทุกด้าน เด็กจึงจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง

เด็กพร้อมที่จะฝึกทักษะทางภาษาทั้งในด้านการเรียนรู้พยัญชนะ สระ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียงคำให้ชัดเจน การใช้ประโยคเพื่อการติดต่อสื่อสาร พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง จึงต้องจัดประสบการณ์ หรือหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หนังสือชุด "หนูรักภาษาไทย" ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กในระดับอนุบาล ๒ ศึกษาควบคู่ไปกับการเล่นและเรียนรู้แบบบรูณาการ โดยกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะพัฒนาการทางภาษาที่ดีในขั้นต้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางภาษาขั้นสูงในลำดับต่อไป

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์

 

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒

  • ทบทวนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
  • เรียนรู้สระไทย อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ
  • เรียนรู้สระไทย อัวะ อัว อำ ใอ ไอ เอา เออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ
  • คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว อา อี อือ อู
  • คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว เออ แอ โอ ออ
  • คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ
  • คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น เอาะ เออะ เอียะ อำ ใอ ไอ เอา
  • คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๒