จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของหนังสือ มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยาที่จำเป็นครบถ้วนอยู่ในเล่มเดียวกัน มีเนื้อหาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมครบทุกกลุ่ม มีเนื้อหาด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ทั้งจุลชีววิทยาทางดิน น้ำ น้ำเสีย และอากาศ มีเนื้อหาด้านการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดดิน น้ำเสีย และกลิ่น มีเนื้อหาด้านเทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน น้ำและอากาศ
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

จุดลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อกิจกรรมต่างๆ ของระบบสิ่งแวดล้อมและระบบร่างกายของมนุษย์ ศาสตร์จุลวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพของทุกมหาวิทยาลัย หนังสือ "จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม" เล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ จุลชีววิทยาและสาขาใกล้เคียง เพื่อใช้ประกอบการเรียนในวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ นอกจากนี้ สำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อค้นคว้า และอ้างอิงในการวิจัย หรือเพิ่มพูนความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม


สารบัญ : จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

  • ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น
  • ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาที่จำเป็น
  • ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
  • จุลชีววิทยาทางดิน และการบำบัดดินปนเปื้อนทางชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาทางน้ำและน้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาทางอากาศ และการบำบัดกลิ่นทางชีวภาพ

   ข้อมูลเพิ่มเติม : จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว