กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งเป็น ครั้งที่ ๙ ซึ่งผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจในการใช้ภาษาไทย ได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

"กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์จากการสอนนักเรียนในรูปของกิจกรรมนานาชนิด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนรักการเขียนและสร้างนิสัยที่ดีในการเขียน กิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๖๑ กิจกรรมในเล่มเป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ" ให้เพื่อนครูอาจารย์ได้นำไปใช้ประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนได้เรียนอย่างเพลิดเพลิน ฝึกให้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เขียนได้แนะนำไว้ ยังจัดในลักษณะของการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ครู อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ได้นำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายทั้งในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะทักษสัมพันธ์ และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาด้วย


สารบัญ : กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

  • กระจกวิเศษ
  • กระทู้ปริศนา
  • กอดอก-ยกมือ
  • ขัดเกลาเสียใหม่
  • เขียนขยายความ

   ข้อมูลเพิ่มเติม : กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา