รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

การสอนวิชาพลศึกษานั้นต้องเป็น การสอนเพื่อให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งในด้าน สมรรถภาพทางกาย ด้านความรู้ความเข้าใจในวิธีการเล่มกีฬาที่ง่ายๆ ด้านทักษะเพื่อการเล่นกีฬาที่ง่ายๆ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลาว่างด้วยอัตภาพของตนเอง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

480.00 บาท

456.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นปรัชญาและหลักการสอนวิชาพลศึกษาที่ถูกต้องว่า การสอนวิชาพลศึกษานั้นต้องเป็น การสอนเพื่อให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งในด้าน สมรรถภาพทางกาย ด้านความรู้ความเข้าใจในวิธีการเล่มกีฬาที่ง่ายๆ ด้านทักษะเพื่อการเล่นกีฬาที่ง่ายๆ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาในเวลาว่างด้วยอัตภาพของตนเอง ด้านคุณธรรมประจำตัวเช่น การมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจนักกีฬา และด้านเจคคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายพร้อมๆ กันไป ด้วยการเล่นและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง


คำนำ : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

การที่ผู้เขียนได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีการสอนและการวัดเพื่อประเมินผลเล่มนี้ขึ้นมานั้น ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า บทความต่างๆ ที่เขียนขึ้นมาเหล่านี้ ล้วนเป็นบทความที่เขียนจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับมาตลอดระยะเวลา 40 ปีในระหว่างที่ได้ทำหน้าที่สอนมาแล้วทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและเพื่อให้ตรงในแต่ละปัญหา ผู้เขียนจึงได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเขียนหลักการปรัชญาและวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะดัดแปลงหลักการดำเนินการเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในสภาพการณ์จริงของโรงเรียนได้เป็นเรื่องๆ ไป โดยผู้เขียนหวังว่า บทความต่างๆ ที่ได้นำมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ที่สอนวิชาพลศึกษาบ้างไม่มาก็น้อย

วรศักดิ์ เพียรชอบ


สารบัญ : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

  • บทที่ 1 ปรัชญาการพลศึกษา
  • บทที่ 2 น้ำใจนักกีฬา
  • บทที่ 3 จริยธรรมสำหรับครูพลศึกษา
  • บทที่ 4 พัฒนาการการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทย
  • บทที่ 5 วิทยาลัยพลศึกษา
  • บทที่ 6 กระบวนการศึกษาทางพลศึกษาและกีฬา
  • บทที่ 7 ครูพลศึกษาและกีฬา
  • บทที่ 8 โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
  • บทที่ 9 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  • บทที่ 10 การเล่น
  • บทที่ 11 เกม
  • บทที่ 12 กีฬา
  • บทที่ 13 นันทนาการ
  • บทที่ 14 วิทยาศสตร์การกีฬา
  • บทที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพลศึกษา
  • บทที 16 สมรรถภาพทางกาย
  • บทที่ 17 หลักและวิธีการสอนวิชาพลศึกษา
  • บทที่ 18 การสอนกิจกรรมยืดหยุ่นในโรงเรียน
  • บทที่ 19 จุดประสงค์ของการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมทางพลศึกษา
  • บทที่ 20 วิธีการสร้างแรงจูงใจในวิชาพลศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการวิธีสอน