ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

หากคุณต้องการพบกับลู่ทางสู่ความสำเร็จ ในการพูดจูงใจที่พูดไปเมื่อไรก็จะทำให้ได้ดั่งใจต้องการเสมอ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ เราจะพบว่า "เดมอส เธนีส" นักพูดฝีปากเอกของกรีก ได้พูดปลุกใจทหารที่กำลังระส่ำระสาย ให้ต่อสู้กับกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าฟิลลิปแห่งแคว้นเมซิโดเนีย จนได้รับชัยชนะ ซึ่งเดิม "เดมอส เธนีส" เป็นคนพูดติดอ่าง พูดในที่ชุมชนก็ถูกเหยียดหยาม เขาจึงหลบออกจากเอเธนส์ไปฝึกฝนการพูดนอกเมือง เป็นการฝึกด้วยตนเองจนพูดได้คล่องดีแล้วจึงกลับมาใหม่ ลินคอล์น ประธานาธิบดีผู้ยิ่งยงของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งได้ให้คำพูดที่เป็นประวัติศาสตร์ติดตรึงในหัวใจของชาวโลกที่ว่า "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน" ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สุนทรพจน์ของท่าน ณ เกตติสเบอร์จ ได้รับเกียรติบรรจุลงในหนังสือเอ็นโซโคปีเดียมาแล้ว ลินคอล์น เมื่อเริ่มเป็นทนายไปว่าความครั้งแรก ปากสั่น ขาสั่น เหงื่อตกด้วยความประหม่าและไม่มั่นใจในตนเอง จนศาลสั่งให้นั่งลง หลังจากนั้นท่านได้ฝึกฝนพัฒนาการพูดของท่าน และได้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ตัวอย่างดังที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ศิลปะการพูดเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถฝึกฝนได้ รวมทั้งแนวทาง หรือวิธีการในการพูดจูงใจ ซึ่งมิใช่สิ่งเหลือวิสัยสติปัญญาความสามารถในการพูดของคนไทยเรา ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพูดจนมีคำพูดว่า "ปากเป็นเอกเลขเป็นโท" แต่การฝึกอบรมช่วงระยะเวลาสั้นๆ จะดลบันดาลให้ท่านพูดเก่งในทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยท่านก็พอจะทราบหลักเกณฑ์เบื้องต้น และปฏิบัติพื้นฐานที่จำเป็น ซี่งจะเป็นแนวทางพัฒนาการพูดจูงใจของท่านโดยคุณสมชาติ กิจยรรยง ผู้ที่เคยผ่านกิจกรรมการพูดมาตั้งแต่สมัยเรียนตลอดจนกิจกรรมทางสังคมด้านการพูดต่างๆ จวบจนกระทั่งในปัจจุบันทำงานด้านที่ปรึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลในองค์กรต่างๆ ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าต่อไปได้

กองบรรณาธิการ

หากต้องการที่จะจูงใจคนให้เป็นไปอย่างที่ใจคุณปรารถนา ศิลปะและกลวิธีง่ายๆ ในการพูดคือสิ่งสำคัญที่จะเอาชนะใจคนเหล่านั้น


สารบัญ : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

  • บทที่ 1 สู่การพูดเพื่อการจูงใจให้ประสบความสำเร็จ
  • บทที่ 2 มนุษยสัมพันธ์การจูงใจและพฤติกรรม
  • บทที่ 3 ศิลปะในการสร้างศักยภาพเพื่อการจูงใจ
  • บทที่ 4 ศิลปะในการพัฒนาตนเพื่อการจูงใจ
  • บทที่ 5 ศิลปะการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจในการพูด
  • บทที่ 6 รับรู้ถึงสิ่งที่จะจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ
  • บทที่ 7 เทคนิคการจูงใจให้บุคลากร หรือทีมงานเชื่อถือ
  • บทที่ 8 แรงจูงใจในระบบอุปถัมภ์กับระบบราชการไทย
  • บทที่ 9 พลิกความคิดและจิตสำนึกการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • บทที่ 10 ประเภทของคนกับการพูดจูงใจ
  • บทที่ 11 ศิลปะในการพูดเพื่อการสร้างงานรายได้ให้กับผู้อื่น
  • บทที่ 12 หลักการสร้างบทพูดจูงใจทางโทรศัพท์เพื่อเชื้อเชิญ
  • บทที่ 13 เทคนิคและศิลปะการพูดทาบทามก่อนการเสนอประโยชน์
  • บทที่ 14 เทคนิคการพูดชักชวนบุคคลสู่ถนนเครือข่าย
  • บทที่ 15 ศิลปะในการขายโอกาสให้กับบุคคลต่างๆ

เนื้อหาปกหลัง : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

จัดบุคลิกภาพให้เกิดความเชื่อมั่น วิธีการสร้างกิริยาท่าทางให้น่าเชื่อถือ ใช้พลังคำพูดที่สร้างสรรค์ทำให้เชื่อมือ ให้ผู้ปฏิบัติทำไปด้วยความเชื่อใจกับเต็มใจ เนื้อหาในเล่มนี้ได้แนะนำไว้อย่างสมบูรณ์

รีวิวโดยนักเขียน : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

หากจะถามว่าทำไมจึงต้องพูดจูงใจ ก็ขอเรียนว่าธรรมชาติของคนเรานั้นย่อมต้องอาศัยแรงกระตุ้นต่างๆ ที่เป็นแรงจูงใจ ที่เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดการกระทำขึ้นสำหรับเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดการจูงใจ หรือแรงจูงใจ จะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ก็คือ เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เมื่อถึงเวลา หรือเมื่อเกิดสิ่งเร้าทำให้เกิดความต้องการ ความต้องการทำให้เกิดแรงจูงใจ แรงจูงใจทำให้เกิดการกระทำ เช่น เวลาอากาศร้อนก็จะเกิดแรงจูงใจได้หลายๆ ทางเช่น ดื่มน้ำหรือใช้พัดหรือพัดลม หรือใช้เครื่องปรับอากาศ ช่วยบรรเทาอากาศที่ร้อนแรง เหตุผลที่จูงใจประการหนึ่งก็คือเกิดจากสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มองเห็นแล้วเกิดความต้องการอยากรู้อยากเห็น เช่น เด็กเล็กมักจะชอบของเล่น หรือสิ่งของที่มีสีสันต่างๆ สาเหตุของการกระทำเพื่อให้เกิดการจูงใจก็เพราะผู้นำได้หวังผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น กำหนดรางวัล หรือบทลงโทษเพื่อจูงใจให้ผลงานประสบความสำเร็จ ในประการสุดท้ายที่ถามว่าทำไมต้องจูงใจ นั่นก็คือเพื่อที่จะได้สร้างพลังในการพูด หรือใช้คำพูด ให้ผู้ฟังเกิด ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เชื่อใจ เชื่อฟัง แล้วลงมือปฏิบัติตามคำพูดที่จูงใจของเราในฐานะของผู้พูดนั่นเอง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างจากงานเขียนด้านการพูดในเล่มก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นเล่มสร้างความสำเร็จจากพลังคำพูด บันไดลัดสู่ความสำเร็จในการพูด เทคนิคการพูดสำหรับโฆษก พิธีกรและนักพากย์หรือแม้แต่เล่มศิลปะการพูดที่ครองใจคนก็ตาม โดยเนื้อหาจะเน้นไปในการพูดเพื่อการจูงใจบุคคลต่างๆ โดยในบทต้นๆ ได้ให้ความรู้พื้่นฐานเกี่ยวกับการพูดเพื่อการจูงใจคน การสร้างศักยภาพให้กับตัวผู้พูดเอง ได้รับรู้ถึงการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ ได้แนะวิธีการพัฒนาความคิด จิตสำนึกกับประเภทของคนกับวิธีการพูดเพื่อจูงใจ ในตอนกลางของเล่มจะเน้นหนักไปในการพูดเพื่อการจูงใจบุคคลต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่วนในตอนท้ายจะเป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่กล่าวถึงประเด็นสำคัญของการพูดเพื่อการจูงใจคนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการพูดเพื่อหาคะแนนเสียง เพื่อให้คำปรึกษาหารือ เพื่อให้คำแนะนำที่ดี เพื่อให้ทำงานสำเร็จและสุดท้ายถ้าหากจะปฏิเสธต้องมีศิลปะในการปฏิเสธอย่างมีเยื่อใยไปด้วยนั่นเอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัตงานทั่วไปและผู้บริหารทุกระดับทุกท่านที่มีฝืมือที่ดีอยู่แล้ว ได้พัฒนาฝีปากด้วยการใช้ "ศิลปะการพูดที่จูงใจคน"

สมชาติ กิจยรรยงข้อมูลเพิ่มเติม : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ศิลปะการพูด ที่จูงใจคน