กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

เล่าเรื่องปาฏิหาริย์แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความอัศจรรย์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ และพระพุทธรูปสำคัญในแผ่นดินสยาม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔


รายละเอียด : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

เหตุการณ์สำคัญอันเป็นพระบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ได้พบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ จารึกพ่อขุนรามคำแหงสมัยสุโขทัย พระปฐมเจดีย์สมัยทวารวดี-พระไพรีพินาศ และการสถาปนาหลักเมืองพระนครองค์ใหม่กับพระสยามเทวาธิราช เทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองแผ่นดินสยาม ให้รอดจากภยันตราย พร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่ ๔


สารบัญ : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

  • พระภิกษุเจ้าฟ้า ผู้เป็นปราชญ์พระศาสนา
  • ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ
  • นิมิตมหัศจรรย์จากธุดงควัตร
  • พระแท่นมนังคศิลาอาสน์ พ่อขุนสุโขทัย
  • ประดิษฐานพระธรรมยุติกนิกายสืบศาสนา
  • องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
  • ทรงสร้างวัดและพระราชวัง
  • เหตุจากสุริยุปราคาเต็มดวง
  • พระบุญญาธิการล่วงรู้เหตุจากดวงดาว
  • เทพยดารับเสด็จสู่สวรรคาลัย
  • พระกฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม ตำนานพระบรมรูป พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เชิญชวนสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พระบรมรูปทรงศีล
  • เหตุที่ทรงพระภูษาแดงในวันพระ
  • พระปฐมเจดีย์
  • จารึกแผ่นศิลาพระปฐมเจดีย์
  • ตำราดูเศษพระจอมเกล้าฯ
  • จอมตรีภพ
  • พระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่ ๔
  • เหตุการณ์สำคัญบางเรื่องในรัชกาลที่ ๔

   


เนื้อหาปกหลัง : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

เหตุการณ์สำคัญอันเป็นพระบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ได้พบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ จารึกพ่อขุนรามคำแหงสมัยสุโขทัย พระปฐมเจดีย์สมัยทวารวดี-พระไพรีพินาศ และการสถาปนาหลักเมืองพระนครองค์ใหม่กับพระสยามเทวาธิราช เทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองแผ่นดินสยาม ให้รอดจากภยันตราย พร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่ ๔รีวิวโดยนักเขียน : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงศึกษาพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน ด้วยทรงออกผนวชนานถึง ๒๗ พรรษา ก่อนเสด็จเสวยถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงมีความรู้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาทั้งปวง ทรงมีความรู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลี ภาษามคธเป็นอย่างดี ถึงกับเข้าแปลและสอบเป็นเปรียญ ทรงสอบแปลประโยค ๕ ได้ ด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ในการพระศาสนาเช่นนี้ทำให้มีประกาศต่างๆ ในรัชกาลของพระองค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประกาศที่ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแลทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ เช่น ประกาศห้ามไม่ให้ชักสื่อแลชวนภิกษุสามเณรประพฤติอนาจาร ประกาศห้ามมิให้ภิกษุสามเณรคบผู้หญิงมาพูดที่กุฏิ ประกาศการถือศาสนาแลผู้ที่ถือผิด ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรแลศิษย์วัดประกาศพระราชบัญญัติเรื่องพระสงฆ์สามเณรลักเพศ ประกาศว่าด้วยวันธรมสวนะ ประกาศว่าด้วยสังฆทาน เป็นต้น พระองค์พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทั่งไปยังศาสนาอื่นๆ อีกด้วย และพระองค์ทรงติดต่อคบหากับนักบวชต่างศาสนา ทำให้มีโอกาสได้ทรงศึกษาหาความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น วิชาการคำนวณ ดาราศาสตร์ รัฐศาสตร์ต่างประเทศ และภาษาศาสตร์ จนทรงมีพระปรีชาสามารถนำพาประเทศชาติให้ดำเนินรัฐาภิบาลอันสุขุม คัมภีรภาพและสร้างมิตรประเทศผูกสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ อันยังผลให้ประเทศดำรงอิสรภาพของประเทศไว้ได้อย่างมั่นคง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ครองราชย์เป็นพระเจ้ากรุงสยามแล้ว พระองค์ได้ใฝ่พระทัยแต่ในวิทยาการก้าวหน้าจากชาวตะวันตก และเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงโปรดให้พระราชโอรส พระราชธิดาและเจ้านายได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แม้แต่พระองค์เองก็ทรงเรียนรู้วิชาการด้านต่างๆ ตามแบบชาวต่างชาติ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การพิมพ์ เป็นต้น แล้วพระองค์ก็ทรงนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาปรับปรุงประเทศให้มีความทันสมัยก้าวหน้า นับเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชโอรส คือพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทจนทัดเทียมอารยธรรมประเทศในรัชกาลต่อมา

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กฤษดาภินิหาร พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔