ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

โค-กระบือ มีความสัมพันธ์กับวิถีคนไทยมาแต่โบราณ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมาก เพราะช่วยทุ่นแรงชาวนาในกระบวนการผลิตข้าวเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ไถ่พรวน นวดข้าว ขนย้ายผลผลิต รวมถึงใช้ลากเกวียนเพื่อการขนส่งอีกด้วย แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าและการขยายตัวของเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรและเครื่องมือทุ่นแรงที่มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง ซึ่งต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก เกษตรกรที่มีรากฐานยากจนจึงไม่สามารถดำเนินวิถีการผลิตเช่นนี้ได้ ในขณะเดียวกันก็พลอยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะโค-กระบือกลายเป็นสิ่งหายากและมีราคาสูง จากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเกษตรกรร้อยละ ๒๐ ที่ไม่มีโค-กระบือเป็นของตนเอง ต้องเช่าโค-กระบือในอัตราค่าเชาสูงคิดเป็นข้าวเปลือก ๕๐-๑๐๐ ถังต่อปี บางครั้งผลผลิตที่ได้ก็ไม่เพียงพอที่จะชำระค่าเช่า ทำให้เกษตรกรเกิดภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนและความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต


คำนำ : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยกว่า ,๖๐๐ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานที่จะขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์


เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ธนาคารโค-กระบือ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว