ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักว่าราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และขาดกำลังตลอดจนวิธีจัดหาน้ำมาเพาะปลูก จึงได้มีพระราชดำริที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรหลากหลายวิธี เช่น การดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนหรือฝนหลวง การจัดหาแหล่งน้ำและวิธีการกักเก็บน้ำ การทำระบบส่งน้ำไปยังไร่นา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนองพระราชดำริเกิดเป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของทำนบและฝายทางภาคเหนือ อ่างเก็บน้ำและอุโมงค์ผันน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ระบบชลประทานช่วยเจือจางเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียหรือน้ำกร่อยในภาคใต้ รวมถึงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในภาคกลาง


คำนำ : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยกว่า ,๖๐๐ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานที่จะขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์


เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย ป่าสักชลสิทธิ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว