ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เป็นวิชาพื้นฐานบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาจำนวน 12 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้และความคิดเห็นในวิชาภาษาไทย
จำนวน :

1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาพื้นฐานบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาจำนวน 12 บทด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้คำและประโยค  การพูด การอ่าน การอ่านออกเสียง การฟัง การเขียนย่อหน้า การเขียนตอบข้อเสนอแบบอัตนัย การเขียนรายงานวิชาการ การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมาย และการประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้และความคิดเห็นในวิชาภาษาไทย


คำนำ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาพื้นฐานบังคับ ตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้เขียนได้รับผิดชอบสอนรายวิชานี้ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาที่มุ่งหมายจะฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เขียนหวังว่า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้และความคิดด้วยดี เพื่อพัฒนาตนองและผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

สายใจ ทองเนียน


สารบัญ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  • บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • บทที่ 2 การใช้คำและประโยค
  • บทที่ 3 การพูด
  • บทที่ 4 การอ่าน
  • บทที่ 5 การอ่านออกเสียง
  • บทที่ 6 การฟัง
  • บทที่ 7 การเขียนย่อหน้า
  • บทที่ 8 การเขียนตอบข้อเสนอแบบอัตนัย
  • บทที่ 9 การเขียนรายงานวิชาการ
  • บทที่ 10 การเขียนแสดงความคิดเห็น
  • บทที่ 11 การเขียนจดหมาย
  • บทที่ 12 การประชุม

เนื้อหาปกหลัง : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาพื้นฐานบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาจำนวน 12 บทด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้คำและประโยค  การพูด การอ่าน การอ่านออกเสียง การฟัง การเขียนย่อหน้า การเขียนตอบข้อเสนอแบบอัตนัย การเขียนรายงานวิชาการ การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมาย และการประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้และความคิดเห็นในวิชาภาษาไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร