กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์

หนังสือธรรมะ เรื่อง กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์ นี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธทุกท่านได้ มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของกรรมตามแบบฉบับที่ตรงตามค าสั่งสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ในพระค าภีร์พระไตรปิฎกอย่างแท้จริง ซึ่งเรื่องของกรรม ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความละเอียดและสลับซับซ้อนอยู่ บ้าง แต่เมื่อท่านได้อ่านท าความเข้าใจแล้ว ท่านก็จะได้ค้นพบความจริงว่า ชีวิตของเรา รวมถึง สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และในอนาคตต่อไปข้างหน้าก็มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลของกรรมในปัจจุบันชาติ หรือผลของกรรมที่จะเป็นปัจจัยในอนาคต ชาติ รวมถึงการกระท าในปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่สืบทอดกันไป เรื่อย ๆ อยู่อย่างตลอดเวลาไม่มีทางจบสิ้นจนกว่าชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เข้าสู่ พระนิพพานอย่างแท้จริง กรรมทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเป็นอโหสิกรรม จบสิ้น ไม่สามารถที่จะ ตามมาให้ผลได้อีกต่อไป แต่ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานนั้น ขอให้ท่านมาเรียนรู้กระบวนการท างานของกรรม เสียก่อนดีกว่า เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใน
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือธรรมะ เรื่อง กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์ นี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธทุกท่านได้ มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของกรรมตามแบบฉบับที่ตรงตามค าสั่งสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ในพระค าภีร์พระไตรปิฎกอย่างแท้จริง ซึ่งเรื่องของกรรม ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความละเอียดและสลับซับซ้อนอยู่ บ้าง แต่เมื่อท่านได้อ่านท าความเข้าใจแล้ว ท่านก็จะได้ค้นพบความจริงว่า ชีวิตของเรา รวมถึง สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และในอนาคตต่อไปข้างหน้าก็มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลของกรรมในปัจจุบันชาติ หรือผลของกรรมที่จะเป็นปัจจัยในอนาคต ชาติ รวมถึงการกระท าในปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่สืบทอดกันไป เรื่อย ๆ อยู่อย่างตลอดเวลาไม่มีทางจบสิ้นจนกว่าชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เข้าสู่ พระนิพพานอย่างแท้จริง กรรมทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเป็นอโหสิกรรม จบสิ้น ไม่สามารถที่จะ ตามมาให้ผลได้อีกต่อไป แต่ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานนั้น ขอให้ท่านมาเรียนรู้กระบวนการท างานของกรรม เสียก่อนดีกว่า เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว