งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

เป็นผลิตผลของนักวิชาการและนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องสหวิทยา การมนุษยศาสตร์ อันว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ งานพระเมรุ ซึ่งเป็นงานสำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระในโลกนี้ สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

390.00 บาท

331.50 บาท

"คุณประหยัดไป 58.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

"งานพระเมรุ ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง" เป็นผลผลิตของคณะนักวิชาการ ที่สนใจเรื่องสหวิชาการมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" แต่ยืนอยู่บนกรอบกว้างๆ ใน ๒ ประเด็น คือ "พื้นที่" เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ "เรื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุในประเด็นต่างๆ" บทความทั้งหมดได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ "จากสุวรรณภูมิสู่อุษาคเนย์" "จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์" และ "เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนัง" แต่ละบทความมิได้มุ่งหมายให้มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปถึงแค่เรื่องพระราชพิธีของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังสร้างประเด็นที่กว้างขวางออกไปถึง "สังคม และวัฒนธรรมในภาพรวม" ทั้งทางกว้างและทางลึก อันเป็นประโยชน์สืบเนื่องต่อไป  


คำนำ : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

หนังสือ "งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง" เป็นผลิตผลของนักวิชาการและนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องสหวิทยา การมนุษยศาสตร์ อันว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" ซึ่งเป็นงานสำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระในโลกนี้ สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทย และผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรับเอาต้นรากวัฒนธรรมดังกล่าวมาจากอินเดีย แต่ก็มีการพัฒนาจนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องที่อย่างน่าสนใจยิ่งนัก คุณประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนทุกท่าน ผลิตผลงานวิชาการอื่นๆ ในลำดับถัดไป และความผิดพลาดที่มีขอน้อมรับไปปรับปรุงต่อไป

เกรียงไกร เกิดศิริ

บรรณาธิการ


สารบัญ : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

  • จากสุวรรณภูมิ..สู่อุษาคเนย์
  • จากอยุธยา...สู่รัตนโกสินทร์
  • เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนัง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังงานพระเมรุและเรื่องเกี่ยวเนื่อง
  • ภาคผนวก
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

"งานพระเมรุ ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง" เป็นผลผลิตของคณะนักวิชาการ ที่สนใจเรื่องสหวิชาการมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" แต่ยืนอยู่บนกรอบกว้างๆ ใน ๒ ประเด็น คือ "พื้นที่" เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ "เรื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุในประเด็นต่างๆ" บทความทั้งหมดได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ "จากสุวรรณภูมิสู่อุษาคเนย์" "จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์" และ "เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนัง" แต่ละบทความมิได้มุ่งหมายให้มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปถึงแค่เรื่องพระราชพิธีของสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังสร้างประเด็นที่กว้างขวางออกไปถึง "สังคม และวัฒนธรรมในภาพรวม" ทั้งทางกว้างและทางลึก อันเป็นประโยชน์สืบเนื่องต่อไป  ข้อมูลเพิ่มเติม : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานพระเมรุศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว